ISACA CISA - Empasoft

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-05-29-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-06-07-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-04-30-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 10
Бүртгүүлсэн 0
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-05-28-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 2,500,000₮, үүнд ISACA гишүүнчлэлийн хураамж, шалгалтын төлбөр багтаагүй.
2'500'000 10
Бүртгэл хаагдсан