Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Сургалтын үндсэн төлбөр 300000₮ бөгөөд та 5-р сарын 31-ний дотор бүртгүүлж, төлбөрөө төлсөнөөр 50000₮-ийн хөнгөлөлт эдлээрэй.

Хөнгөлөлтийн хугацаа дууссан байна!

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-06-07-нд, 14:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-06-08-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-05-09-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 22
Бүртгүүлсэн 20
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-06-07-нд, 12:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 300'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
300'000 2
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил