Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Сургалтын үндсэн төлбөр 300000₮ бөгөөд та 8-р сарын 31-ний дотор бүртгүүлж, төлбөрөө төлсөнөөр 50000₮-ийн хөнгөлөлт эдлээрэй.

Хөнгөлөлтийн хугацаа дууссан байна!

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-09-06-нд, 14:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-09-07-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-08-02-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 24
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-09-06-нд, 12:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 300'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
300'000 1
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил