Ёс зүйт хакерын сургалт - Empasoft Academy

CEH

“Хакерыг ялахын тулд хакер шиг сэтгэх хэрэгтэй” гэдэг. Certified Ethical Hacker (CEH) v9 сургалт мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахаар ажиллаж буй таныг мэргэжлийн өндөр түвшинд аваачих дэлхийн хамгийн шилдэг сургалт юм. Хакерууд болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг мэргэжилтнүүдийн техник аргыг эзэмшүүлэхэд энэ сургалтын гол зорилго чиглэсэн.

Хэзээ: 2018.10.29-2018.11.02-ны Ажлын өдрүүдэд 09:30-18:00
Хаана: ЭМПАСОФТ ХХК (Залуучууд зочид буудлын, өргөтгөлийн 3-р давхарт)
Төлбөр: 3,300,000 төгрөг. Та Банк санхүүгийн академийн академиар дамжуулан бүртгүүлсэнээр 5%-ийн хөнгөлөлт эдлэнэ.

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА:

 • Key issues plaguing the information security world, incident management process, and penetration testing
 • Various types of footprinting, footprinting tools, and countermeasures
 • Network scanning techniques and scanning countermeasures
 • Enumeration techniques and enumeration countermeasures
 • System hacking methodology, steganography, steganalysis attacks, and covering tracks
 • Different types of Trojans, Trojan analysis, and Trojan countermeasures
 • Working of viruses, virus analysis, computer worms, malware analysis procedure, and countermeasures
 • Packet sniffing techniques and how to defend against sniffing
 • Social Engineering techniques, identify theft, and social engineering countermeasures
 • DoS/DDoS attack techniques, botnets, DDoS attack tools, and DoS/DDoS countermeasures
 • Session hijacking techniques and countermeasures
 • Different types of web server attacks, attack methodology, and countermeasures
 • Different types of web application attacks, web application hacking methodology, and countermeasures
 • SQL injection attacks and injection detection tools
 • Wireless Encryption, wireless hacking methodology, wireless hacking tools, and wifi security tools
 • Mobile platform attack vector, android vulnerabilities, jailbreaking iOS, windows phone 8 vulnerabilities, mobile security guidelines, and tools
 • Firewall, IDS, and honeypot evasion techniques, evasion tools, and countermeasures
 • Various cloud computing concepts, threats, attacks, and security techniques and tools
 • Different types of cryptography ciphers, Public Key Infrastructure (PKI), cryptography attacks, and cryptanalysis tools
 • Various types of penetration testing, security audit, vulnerability assessment, and penetration testing roadmap

СУРГАГЧ БАГШ:

Deepak Bhatt
CEH | CSA | CND | CHFI | CTS

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-10-29-нд, 9:30 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-11-02-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-10-25-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 15
Бүртгүүлсэн 0
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-10-26-нд, 17:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 3'300'000₮
Байршил
Empasoft Academy
Baga Toiruu 43, Ulaanbaatar 14200, Mongolia
Empasoft Academy
3'300'000 15
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил