Data analysis-1: Empasoft Academy

data analyst nanodegree nd002

Энэ сургалт нь өгөгдөл дээр анхан шатны шинжилгээ хийх аргуудыг R хэл дээр заах юм. Сургалтанд хамрагдсанаар хэрхэн өгөгдөлөө бэлдэх, ямар аргыг ашиглан тавигдсан асуултанд өгөгдөл дээр үндэслэн хариу олох, бодит байдал дээр тулгардаг асуудлуудыг шийдэх, мөн шинжилгээний үр дүнгээ эцсийн хэрэглэгчид хүргэх талаар мэдлэгийг олж авах боломжтой.

Хэзээ: 2018.11.05-2018.11.24-ны Даваа, Лхагва, Баасан гарагт 18:30-21:30, Бямба гарагт 10:00-14:00
Хаана: ЭМПАСОФТ ХХК (Залуучууд зочид буудлын, өргөтгөлийн 3-р давхарт)
Төлбөр: 800,000 төгрөг. Та Банк санхүүгийн академийн академиар дамжуулан бүртгүүлсэнээр 5%-ийн хөнгөлөлт эдлэнэ.

АГУУЛГА

1) Syntax

 • RStudio
 • Data types
 • Reading dataset
 • Plotting
 • Vector arithmetic and indexing

2) SQL

 • SELECT
 • Data wrangling
 • FILTERING
 • GROUP BY
 • Aggregate functions
 • Analytical functions
 • UPDATE
 • Misc

3) Data wrangling

 • dplyr
 • tidyr
 • stringr
 • lubridate

4) Visualization

 • ggplot2
 • plotly

5) Modeling

 • Linear Models
 • Decision tree
 • Random forest
 • caret

6) Reporting

 • RMarkdown
 • Shiny

СУРГАГЧ БАГШ

Д.Нямхүү

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-11-05-нд, 18:30 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-11-22-нд, 21:30 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-11-01-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 15
Бүртгүүлсэн 1
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-11-05-нд, 14:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 800'000₮
Байршил
Empasoft Academy
Baga Toiruu 43, Ulaanbaatar 14200, Mongolia
Empasoft Academy
800'000 14
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил