Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Сургалтын үндсэн төлбөр 300000₮ бөгөөд та 10-р сарын 4-ний дотор бүртгүүлж 50000₮-ийн хөнгөлөлт эдлээрэй.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-10-11-нд, 14:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2017-10-12-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-09-19-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 15
Бүртгүүлсэн 14
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-10-11-нд, 14:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 300'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
300'000 1
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил