Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Сургалтын үндсэн төлбөр 300000₮ бөгөөд та 12-р сарын 1-ний дотор бүртгүүлж 50000₮-ийн хөнгөлөлт эдлээрэй.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2017-12-06-нд, 14:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2017-12-07-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2017-10-26-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 30
Бүртгүүлсэн 21
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2017-12-06-нд, 14:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 300'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
300'000 9
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил