Энэхүү сургалтын төлөвлөгөөг урьдчилсан байдлаар гаргасан тул зохион байгуулагдах хугацаа, төлбөрийн хэмжээнд өөрчлөлт орж болзошгүйг анхаарна уу! Батлагдсан сургалтуудыг СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ цэснээс орж үзээрэй.

Банк Санхүүгийн Академи нь бизнесийн салбарт шаардлагатай шинэ сургалтын эрэлт хэрэгцээг судалгаан дээр үндэслэн тодорхойлж, агуулга хөтөлбөрүүдийг судлан боловсруулж банк санхүүгийн салбарынханд санал болгохоос гадна олон улсын санхүүгийн салбарын тэргүүлэгч сургалтын байгууллагуудтай хамтран сургалтыг зохион байгуулж олон улсын мэдлэг мэдээллийг тухайн салбарт хүргэн ажиллаж байна.

Банк санхүүгийн академи нь Сантис академитай хамтран олон улсын ажлын байрны Англи хэлний түвшинг тодорхойлох TOEIC шалгалтыг авч байхаар боллоо. TOEIC Institutional Test шалгалтын үндсэн төлбөр $40 бөгөөд Банк санхүүгийн академид бүртгүүлснээр тус шалгалтыг $35-р өгөх боломжтой болж байгаа юм.

Банк Санхүүгийн Академи нь өөрийн шинэ сургалтын хөтөлбөрүүдийг гарган банк санхүүгийн салбарынханд санал болгохоос гадна олон улсын санхүүгийн салбарын тэргүүлэгч сургалтын байгууллагуудтай хамтран сургалтыг зохион байгуулж олон улсын мэдлэг мэдээллийг тухайн салбарт хүргэн ажиллаж байна.

More Articles ...

Та БСА-ийн сургалт, үйл ажиллагааны мэдээллийн мэйл жагсаалтад бүртгүүлж сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг авах боломжтой.