Эдийн засгийн бууралт явагдахын хэрээр банк санхүүгийн байгууллагуудын хувьд зээлийн эрсдэлийг үнэлэх, түүнийг шинжилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийх шаардлага тулгарч байгаа энэ үед Монголд анх удаа олон улсын CPD стандартын батламж бүхий сертификаттай "Зээлийн шинжилгээ" сэдэвт сургалтыг Банк Санхүүгийн Академи, Профессор Эдвард Бодмертой хамтран энэ сарын 16-18-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Та БСА-ийн сургалт, үйл ажиллагааны мэдээллийн мэйл жагсаалтад бүртгүүлж сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг авах боломжтой.