Хамтын ажиллагааны хүрээнд RBA-ийн бүх шатны сургалтуудыг монголын банк санхүүгийн салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулан таатай нөхцлөөр санал болгож байна.

Банк санхүүгийн академи нь Сантис боловсролын академитай хамтран олон улсын  ажлын байрны Англи хэлний түвшинг тодорхойлох TOEIC шалгалтын авч байхаар боллоо.

Банк Санхүүгийн Академи 2016 оны 4-р улирлын 2 дахь мэдлэг хуваалцах өглөөний семинараа /Knowledge sharing SEMINAR/ зохион байгуулах гэж байна.

Та БСА-ийн сургалт, үйл ажиллагааны мэдээллийн мэйл жагсаалтад бүртгүүлж сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг авах боломжтой.