Банкны сургагч багшийг чадавхжуулах төслийн зорилго нь олон улсад хэрэгжиж буй сургалтын модулийг ашиглан банк санхүүгийн салбарын сургагч багш нарыг үнэлж, сургалт зохион байгуулж, сургагч багш нарын одоогийн ур чадварын түвшнийг олон улсын стандартад харьцуулж хөгжүүлэн, оролцоонд суурилсан сургагч багшийн хамгийн сүүлийн үеийн арга зүйг нийт банк санхүүгийн салбарын хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх бүтэц, тогтолцоог бэхжүүлэх явдал юм.

Та БСА-ийн сургалт, үйл ажиллагааны мэдээллийн мэйл жагсаалтад бүртгүүлж сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг авах боломжтой.