Сургагч багшийн сургалт

Сургагч багш
ТанилцуулгаМэдээлэлХөтөлбөрНийтлэг асуултуудДэмжих баг

СУРГАГЧ БАГШИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ ТӨСӨЛД
ТАВТАЙ МОРИЛНО УУ

Банк санхүүгийн академиас хэрэгжүүлж буй Сургагч багшийг чадавхжуулах төслийг сонирхон хандаж буй танд талархалаа илэрхийлье.

Банкны сургагч багшийг чадавхжуулах төслийн зорилго нь олон улсад хэрэгжиж буй сургалтын модулийг ашиглан банк санхүүгийн салбарын сургагч багш нарыг үнэлж, сургалт зохион байгуулж, сургагч багш нарын одоогийн ур чадварын түвшнийг олон улсын стандартад харьцуулж хөгжүүлэн, оролцоонд суурилсан сургагч багшийн хамгийн сүүлийн үеийн арга зүйг нийт банк санхүүгийн салбарын хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх бүтэц, тогтолцоог бэхжүүлэх явдал юм.

Тус төслийн хүрээнд Банк санхүүгийн академи нь банкны сургагч багш нарын ерөнхий ур чадварыг үнэлэх, сургагч багш нарын ур чадварын дундаж түвшнийг тогтоох, дутагдаж буй болон сайжруулах шаардлагатай ур чадваруудыг илрүүлэх, судлах, хэрэгцээг үнэлэх, улмаар сургагч багш нарыг бүх талаар нь үе шаттайгаар хөгжүүлэх журам боловсруулах зэрэг зорилтуудыг тавин ажилладаг бөгөөд тус төсөл хэрэгжсэнээр банк болон санхүүгийн салбарын сургагч багш нарын ур чадварын нэгдсэн нэг стандарт тогтож, сургагч багш нарын тогтвортой сан бий болон, улмаар банкнуудын дотоод сургалтын чанарыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдол үзүүлэх юм.

Танд амжилт хүсье.

Сургалтын алба,
Банк санхүүгийн академи

Сургалт зохион байгуулагч

Жил ирэх тусам Монгол Улсад банкны салбар өргөжин тэлж, түүнийг даган тус салбарт нэгдэн орж ажиллах хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна. Энэ нь банкнуудад олон тооны шинэ ажилтнуудыг сургах мөн одоогийн ажилтнуудаа банкны салбарын тасралтгүй өөрчлөлт, шинэ сорилтуудад бэлтгэх, тэдгээрийн шаардлагад нийцүүлэн чадваржуулах хэрэгцээг зайлшгүй бий болгож байна. Харин сургагч багш нар дээрх хэрэгцээний дагуу байгууллагын алсын хараа болон эрхэм зорилгыг газар нэгж бүрийн чиг үүрэгт нийцүүлэн “орчуулан буулгаж” бодитоор ойлгуулах тэрхүү их үйлсийг хариуцан ажилладаг билээ.

Банк санхүүгийн академи нь дээрх хэрэгцээ шаардлагын дагуу Банкны сургагч багшийг чадавхжуулах төслийн хүрээнд Сургагч багшийн сургалтыг шаталсан хэлбэрээр зохион байгуулж байна.
Та Банк санхүүгийн академийн Сургагч багшийн сургалтуудад хамрагдсанаар

 • Дижитал эриний чиг хандлагыг тусгасан хамгийн сүүлийн үеийн хөтөлбөрийн дагуу мэдлэг эзэмшиж дадлагад суралцан
 • Банк, санхүүгийн салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн Сургагч багш болсныг тань гэрчлэх гэрчилгээ эзэмшиж
 • Банк болон бусад санхүүгийн байгууллагад өөрийн эзэмшсэн болон бусад сэдвээр сургалт явуулж хамтран ажиллах гарцыг нээж
 • Цаашид Банк санхүүгийн академид сургагч багш, модератор, ментор, зөвлөхөөр ажиллах боломжтой болно.

Үүнээс гадна сургагч багш нь Банк санхүүгийн академиас жил бүр зохион байгуулдаг Мастер сургагч багшийн сонгон шалгаруулалтад өрсөлдөн улмаар дараах олон улсын сургалт, семинаруудад оролцох боломжтой.

 1. Certified Bank Trainer, India;
 2. Bank Trainers Conference, USA;
 3. ToT for the Dual vocational training course, Germany;
 4. ATD Annual International Conference, USA

Сургалтын тухай

ЧАДВАРЛАГ СУРГАГЧ БАГШ БОЛОХОД ТАНЬ БИД ТУСАЛЖ ЧАДНА

Сайн сургагч багш байхын тулд зөвхөн илтгэгч байх хангалтгүй бөгөөд та бас сургалт сайн удирдагч, дэмжигч, төлөвлөгч байх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл

 • Сургалт семинар, уулзалт хэлэлцүүлэгт оролцогчдыг сэдэлжүүлж өгөхүйц, үр дүнтэй суралцах, бодит сургалтын орчныг бүрдүүлж чаддаг, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх, бүлгээр ажиллуулах, тоглоомын арга, симуляцын арга ашиглан бүх оролцогчийг идэвхжүүлж, татан оролцуулдаг;
 • Төрөл бүрийн бүлгүүдийн ялгаатай сурах арга барилд, дээр нь танхим, цахим, хосолсон сургалтын аль ч хэлбэрээр өөрийн сургалтын агуулга, хүргэх аргачлалаа тохируулж чаддаг;
 • 30 минутаас 30 өдөр гэх мэт сургалтын өгөгдсөн хугацаанд тохируулан агуулга дизайнаа төлөвлөдөг, улмаар үр дүнтэй зохион байгуулдаг, удирдан явуулдаг;
 • Сургалт үр дүнтэй явагдах, сургалтын дараа сурсан зүйлээ хэрэгжүүлэх боломж нөхцөл бүхий л зүйлийг урьдчилан харж, бэлтгэж чаддаг;

байх зэрэг нь сургагч багш, модератор, ментор хүнд зайлшгүй байх ёстой ур чадварууд билээ.

Дээрх бүх ур чадваруудад суралцах, бэрхшээлтэй асуудлуудаа шийдэх гарцуудыг олоход тань, банк санхүүгийн байгууллагын төрөл бүрийн мэргэжлээр мэргэшсэн туршлагатай чадварлаг сургагч багш нартай нэгдэн мэдлэг туршлагаа солилцон хамтдаа хөгжихөд тань манай сургалтууд танд тусална.

Сургалтын шатлал

Шат

Хөтөлбөр

Зорилтот бүлэг

Шаардлага

Мэдлэг олгох байдал

Гэрчилгээ

Суурь сургалт

Сургалт удирдан явуулах үндсэн ойлголтууд: Чадварлаг сургагч багш болох үндэс

Сургагч багш нар, ахлах мэргэжилтнүүд, хүний нөөц, сургалтын нэгжийн ажилтнууд, салбарын захирлууд

Зорилтот бүлгийн аль нэг

Суурь мэдлэг

Бүтээлч сургагч багш

Дунд шатны сургалт

Сургалтын дизайн ба гүйцэтгэл: Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах

Бүтээлч сургагч багш, ахлах мэргэжилтнүүд, хүний нөөц, сургалтын нэгжийн ажилтнууд

БСА-ийн Сургагч багшийн суурь сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх

Онол/дадлага

Сэдэлжүүлэгч сургагч багш

Ахисан шатны сургалт

Сургалтын хөтөлбөр: Шинэ эриний шинэ нөхцөл байдалд тохируулах

Сэдэлжүүлэгч сургагч багш, ахлах мэргэжилтнүүд, хүний нөөц, сургалтын нэгжийн ахлах мэргэжилтнүүд

БСА-ийн Сургагч багшийн дунд шатны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх

Онол/дадлага

Ахисан түвшний сургагч багш

Дээд шатны сургалт

Сургалтын хэмжүүр ба үнэлгээ: Сургалтын амжилтыг хэмжих

Ахисан түвшний сургагч багш, ахлах мэргэжилтнүүд, хүний нөөц, сургалтын нэгжийн захирлууд

БСА-ийн Сургагч багшийн ахисан шатны сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан байх

Мэргэжлийн мэдлэг

Мастер сургагч багш

Сургагч багш

Ш.Алтанцэцэг, Г.Дэлгэрмаа, Ж.Болормаа

Ө.Уянга, Д.Золбоо, Б.Болортуяа, Б.Чанцалдулам, О.Оюундарь

О.Ядамдорж, Д.Буянхишиг, Т.Амармөрөн

Ж.Баатарболд, Б.Хуншагай

С.Оргодол, Ж.Мөнхболд

Б.Болормаа

Ж.Одбаяр

Х.Цэнд, Б.Батбилэг, Т.Энхбаясгалан

Банк санхүүгийн академи, академийн зөвлөх

 

Голомт банк

 

ХААН банк

 

ХасБанк

Худалдаа, хөгжлийн банк

Төрийн банк

Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк

Презентэйшн студи

СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Сургалтыг эергээр хүлээн авахад нь сургалтын оролцогчдодоо хэрхэн нөлөөлөх вэ? (Хүн бүр сургалтыг таатай хүлээн авдаггүй гэдгийг бид бүгд мэддэг шүү дээ.) Хэрэв та энэ эхлэлийг л зөв тавьж чадахгүй бол сургалт чинь зөв зарчмаар явагдахгүй. Та энэ тухай урд өмнө оролцож байсан сургалтууддаа сонсож байгаагүй байж магадгүй, гэтэл үнэндээ энэ бол тун чухал асуудал билээ.

Сургагч багшаар мэргэших аялалд гарахад бэлэн үү? Тэгвэл таныг амжилтад хүргэх зам эндээс эхэлж байна.

Банк санхүүгийн академийн Сургагч багшийн сургалтаар та өөрийгөө ямар түвшинд байгааг олж мэдэх, сургалт явуулах арга барилдаа дүгнэлт хийх, өөрт дутагдаж буй ур чадваруудыг илрүүлэн, цаашид хэрхэн хөгжүүлэх чигийг тогтоож авах бөгөөд сургалт явуулах хамгийн сүүлийн үеийн шинэлэг аргуудыг эзэмшинэ. Бусдаас туршлага судлах боломжийг мөн олгосноор сургагч багш цаашдын сургалтууддаа уян хатан, илүү бүтээлчээр ханддаг болж сургалт нь илүү үр дүнтэй явагдах боломжтой болох юм.

Сургагч багшийн суурь сургалт - БҮТЭЭЛЧ сургагч багш

Сургалтын агуулга

Модуль 1: Сургалтын үндэс

 1. Сургагч багшийн сургалт
 2. Сургалтын зорилго
 3. Суралцагч төвтэй сургалт
 4. Танхимын сургалтын үндэс
 5. Сургалтын орчин, хэлбэрүүд

Модуль 2: Сургалт үр дүнтэй явагдах нь

 1. Сурснаа хэрэгжүүлэх нь
 2. “Хэцүү” оролцогчдын тухай
 3. Ой тогтоолт, танин мэдэхүйд ухамсрын нөлөө
 4. Сургагч багш = Бизнесийн хамтрагч
 5. Сургалт бүрийг амжилттай явуулах нь
 6. 21 зууны манлайлагчийн чадамжууд

Модуль 3: Сургалтыг дэмжих хэрэгслүүд

 1. PPt буюу слайдыг бүтээлчээр ашиглах нь
 2. Бодит жишээ, түүхийг сургалтад ашиглах нь
 3. Сургалтад тохирсон тоглоомыг төлөвлөх нь
 4. Танхимын сургалтын үр дүнтэй аргууд
 5. Үр дүнтэй тест бэлтгэх нь

Зорилтот бүлэг, тавигдах шаардлага

Байгууллагын дотооддоо сургалт явуулдаг сургагч багш нар, салбарын захирлууд, ахлах мэргэжилтнүүд, хүний нөөцийн нэгжийн мэргэжилтнүүд, сургалтын нэгжийн ажилтнууд, цаашид Банк санхүүгийн академитай хамтран ажиллах зөвлөхүүд

Сургалтын хэлбэр

Танхимд

5 өдөр - 30 ак/цаг

Цахимаар

2 долоо хоног, 24/7 – 8 ак/цаг

Дадлагажих хугацаа

60 - 90 хоног

Нийт академик цаг 38 ак/цаг

Сургалтын төлбөр: 689,000 төг

Сургалтад бүртгүүлэх

Сургагч багшийн суурь сургалтын бүртгэл эхэлсэн байна. Та тус сургалтад суралцахаар бүртгүүлэх бол эхлээд Сургагч багшаар ажилладаг тухай байгууллагын албан тодорхойлолт (Энд дарж загварыг татна уу) бэлтгээрэй. Сургагч багшийн суурь сургалтад хамрагдсанаар сургалтын оролцогч нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгддөг дараах 2 тестийг нэмэлт төлбөргүй өгөх боломжтой. Үүнд:

 1. Сургагч багшийн ур чадварын тест өгөх (Энд дарж бүртгүүлнэ үү)
 2. TOEIC - Ажлын байран дахь англи хэлний мэдлэгийн түвшнийг баталгаажуулах (Энд дарж бүртгүүлнэ үү)

БҮРТГҮҮЛЭХ

Сургагч багшийн дунд шатны сургалт - СЭДЭЛЖҮҮЛЭГЧ сургагч багш

Сургалтын агуулга

Сургалтын дизайн ба гүйцэтгэл: Сургалтын төлөвлөгөө боловсруулах

 1. Сургалтын тогтолцооны үндсэн зүйлстэй танилцах
 2. Сургалтыг захиалагч/үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд нийцүүлэх нь
 3. Зохиомжинд тулгуурласан цахим сургалт
 4. Цахим сургалтын сонгох, хэрэгжүүлэх
 5. Хичээлийн загварчлал болон хөгжүүлэлт
 6. Амжилттай глобал сургалт
 7. Сургалтын онолыг хөдөлгөөнт хэрэгсэлд /таблет, гар утас/ хэрэгжүүлэх нь
 8. Сургалтын дизайнд загвар модель ашиглах нь
 9. Өөрчлөлтөд хөрвөх чадвартай ажилтнуудыг бэлтгэх
 10. Албан бус сургалтын загвар гаргах
 11. Сургалтын гарын авлага бэлтгэх
 12. Зайн сургалтын үндэстэй танилцах
 13. Хөрвөх чадварыг сургалтын төслийн менежментэд ашиглах
 14. Програм хангамжийг сургалтад тохируулан загварчлах
 15. Цахим сургалтад видео бичлэгийг ашиглах нь

Зорилтот бүлэг, тавигдах шаардлага

Байгууллагад дотооддоо сургалт явуулдаг сургагч багш нар, салбарын захирлууд, ахлах мэргэжилтнүүд, хүний нөөцийн нэгжийн мэргэжилтнүүд, сургалтын нэгжийн ажилтнууд, цаашид Банк санхүүгийн академитай хамтран ажиллах зөвлөхүүд

Сургалтын хэлбэр

Танхимд

5 өдөр - 30 ак/цаг

Цахимаар

2 долоо хоног, 24/7 – 8 ак/цаг

Дадлагажих хугацаа

60 - 90 хоног

Нийт академик цаг 38 ак/цаг

Сургалтад бүртгүүлэх

Сургагч багшийн дунд шатны сургалтын бүртгэл эхэлсэн байна. Та тус сургалтад суралцахаар бүртгүүлэх бол эхлээд дараах материалуудыг бүрдүүлнэ үү. Үүнд:

 1. Сургагч багшийн ур чадварын тест өгөх
 2. TOEIC - Ажлын байран дахь англи хэлний мэдлэгийн түвшнийг баталгаажуулах
 3. Сургагч багшийн суурь шатны сургалтад хамрагдсаныг баталгаажуулах (Гэрчилгээний дугаараар). Хэрэв суурь шатны сургалтад хамрагдаагүй бол яг одоо ЭНД дарж бүртгүүлнэ үү.

БҮРТГҮҮЛЭХ

Сургагч багшийн ахисан шатны сургалт – АХИСАН ТҮВШНИЙ сургагч багш

Сургалтын агуулга

Сургалтын хөтөлбөр: Шинэ эриний шинэ нөхцөл байдалд тохируулах

 1. Эерэг ажлын байр
 2. Цахим ертөнцийн олон талбарт сургалт явуулах
 3. Ажилчдын хөгжлийн талаарх менежерийн гарын авлага
 4. Удирдлагын стратеги боловсруулах
 5. Цахим ажиллах хүчинг удирдах
 6. Орчин үеийн менторинг соёлыг бий болгох
 7. Хамтран удирдах урлаг, арга зүй
 8. Өндөр хүчний удирдах багийг бий болгох
 9. Үе хоорондын ур чадварын солилцоог бий болгох
 10. Цахим анги танхимын загварчлал
 11. Нийгмийн хэрэгслийг сургалтад ашиглах
 12. Алсын хараатай лидер
 13. Дотоод дадлагажуулах сургалтыг бий болгох
 14. Глобалчлагдсан эдийн засаг дахь нийгмийн олон онцлог бүлгийн хөшүүрэг болон оролцоо

Зорилтот бүлэг, тавигдах шаардлага

Байгууллагад дотооддоо сургалт явуулдаг сургагч багш нар, салбарын захирлууд, ахлах мэргэжилтнүүд, хүний нөөцийн нэгжийн мэргэжилтнүүд, сургалтын нэгжийн ажилтнууд, цаашид Банк санхүүгийн академитай хамтран ажиллах зөвлөхүүд

Сургалтын хэлбэр

Танхимд

5 өдөр - 30 ак/цаг

Цахимаар

2 долоо хоног, 24/7 – 8 ак/цаг

Дадлагажих хугацаа

60 - 90 хоног

Нийт академик цаг 38 ак/цаг

Сургалтад бүртгүүлэх

Сургагч багшийн ахисан шатны сургалтын бүртгэл эхлээгүй байна. Бүртгэл эхлэх үед мэдээлэл авах бол ЭНД

Сургалт зохион байгуулагдах тухай мэдээлэл авах

Та доорх мэдээллүүдийг оруулна уу.
Буруу утга
Буруу хаяг байна.
Дугаараа зөв оруулна уу.
Сургалт сонгоно уу.
Зөв утга оруулна уу.
дарна уу.

Сургагч багшийн дээд шатны сургалт - МАСТЕР сургагч багш

Сургалтын агуулга

Сургалтын хэмжүүр ба үнэлгээ: Сургалтын амжилтыг хэмжих зүйлс

 1. Үнэлгээний гол хэмжүүрүүд
 2. Шинжилгээний дүн: төлөвлөлт болон хэрэглээ
 3. Шинжилгээний дөрвөн шатлал-сайжруулалт
 4. Дүн шинжилгээний хариуг тайлж унших
 5. Тогтвортой дүн шинжилгээний 10 тактик
 6. API-г ашиглан сургалтын явцад хяналт тавих
 7. Хэмжилт болон шинжилгээний хариуг тайлан унших
 8. Үр дүнтэй шинэжилгээг бий болгох
 9. Мэдлэг мэдээллээ хуваалцах зарчимаар амжилтыг бүтээх
 10. Ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд санхүүгийн нөхцөл байдал
 11. Хэрхэн мэдээлэл цуглуулах вэ
 12. Хэрхэн сургалтын чанарын стандартыг бий болгох вэ
 13. Хэрхэн сургалтын материалыг үнэлэх вэ
 14. Үр дүнтэй хосолсон сургалт
 15. Хэрэгцээний судалгаанд зориулж мэдээлэл цуглуулах
 16. Дотоод сертификатжуулсан сургалтыг бий болгох

Зорилтот бүлэг, тавигдах шаардлага

Байгууллагад дотооддоо сургалт явуулдаг сургагч багш нар, салбарын захирлууд, ахлах мэргэжилтнүүд, хүний нөөцийн нэгжийн мэргэжилтнүүд, сургалтын нэгжийн ажилтнууд, цаашид Банк санхүүгийн академитай хамтран ажиллах зөвлөхүүд

Сургалтын хэлбэр

Танхимд

5 өдөр - 30 ак/цаг

Цахимаар

2 долоо хоног, 24/7 – 8 ак/цаг

Дадлагажих хугацаа

60 - 90 хоног

Нийт академик цаг 38 ак/цаг

Сургалтад бүртгүүлэх

Сургагч багшийн дээд шатны сургалтын бүртгэл эхлээгүй байна. Бүртгэл эхлэх үед мэдээлэл авах бол ЭНД

Сургалт зохион байгуулагдах тухай мэдээлэл авах

Та доорх мэдээллүүдийг оруулна уу.
Буруу утга
Буруу хаяг байна.
Дугаараа зөв оруулна уу.
Сургалт сонгоно уу.
Зөв утга оруулна уу.
дарна уу.

САНАМЖ
Асуултууд дээр дарж хариултыг харна уу!

Сургагч багшийн сургалтын талаар нийтлэг асуултууд

Банк санхүүгийн академийн сургалтад сургагч багшаар ажиллаж болох уу?

Банк санхүүгийн академи нь арвин мэдлэгтэй ажлын туршлагатай мэргэжилтнүүдэд сургагч багшаар ажиллах боломжийг олгож, тэднийг чиглүүлэн дадлагажуулж ажилладаг.

Одоогоор банк, санхүүгийн байгууллага, их дээд сургууль, хуулийн фирмийн 160 гаруй мэргэжилтэн, багш нар Банк санхүүгийн академийн сургалтуудад сургагч багшаар ажиллаж салбарын хүний нөөц, мэргэжилтнүүд, удирдлагыг олон улсын жишигт хүргэн мэргэшүүлэн сургаж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн, банк санхүүгийн салбарын чадавхыг бэхжүүлэхээр зорьж байна. Манай сургагч багш нар өөрийн ажиллаж буй салбар, мэргэжилдээ шилдгүүд нь байдаг бөгөөд сургалт бүрийн дараах үр дүнгийн үнэлгээ тэдний сурган заах, чиглүүлэн туслах арга зүй ямагт сайн хэвээр байхад эергээр нөлөөлдөг.

Хэрэв та сургагч багшаар ажиллах чин хүсэл эрмэлзэлтэй, мэргэжлээрээ хангалттай туршлага хуримтлуулсан, төсөлд хамрагдан сургагч багшийн ур чадвараа хөгжүүлэхийг хүсэж байвал бид таныг угтан авч хамтран ажиллахдаа баяртай байна.

Та дараах материалыг бүрдүүлэн trainers@bfa.mn хаягаар илгээнэ үү:

 1. Банк санхүүгийн академитай цаашид хамтран ажиллахыг хүссэн болон ур чадвар, англи хэлний мэдлэгээ үнэлүүлэхийг зөвшөөрсөн тухай өөрийн хүсэлт
 2. Сургагч багшийн сургалтад хамрагдаж байсан тухай батламж, гэрчилгээнүүд
 3. Загварын дагуу албан байгууллагын тодорхойлолт, үүнд:
  • 3 жилээс доошгүй хугацаанд сургагч багшаар ажилласан
  • 25-с доошгүй удаа сургалт удирдан явуулж байсан
  • Сургалт явуулдаг сэдвүүдийн жагсаалт-нийт заасан сургалтын хүн өдөр (100 хүн/өдрөөс доошгүй байх)
  • Цаашид сургалт явуулах зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагатай зэргийг
   тус тус гэрчилж тодорхойлсон байна.
 4. Ур чадвар болон англи хэлний мэдлэгийн тестийн хураамжид нийт $55 төлсөн баримт

Хөнгөлөлт урамшуулал бий юу?

Банк санхүүгийн академи нь зөвхөн өөрийн зөвлөх, сургагч багш нар, хөрөнгө оруулагч буюу гишүүн банкнуудын ажилтнуудад дараах хөнгөлөлт урамшууллыг олгоно.

 1. Банк санхүүгийн академийн гишүүн банкны ажилтан бол Сургагч багшийн сургалтын төлбөрөөс 10%-ийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Өөрийн банкны Хүний нөөцийн албанаас тодорхойлсон албан бичиг авах шаардлагатай. Бүртгүүлэх үедээ купон оруулах хэсэгт SHAREHOLDER текстийг оруулж өгсөнөөр хөнгөлөлт автоматаар хасагдана.
 2. Хэрэв та Банк санхүүгийн академийн зөвлөх бол Сургагч багшийн сургалтын төлбөрөөс 15%-ийн хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Бүртгүүлэх үедээ купон оруулах хэсэгт BFA-ADVISOR текстийг оруулж өгсөнөөр хөнгөлөлт автоматаар хасагдана.
 3. Хэрэв та Банк санхүүгийн академийн сургагч багш бөгөөд цаашид хамтран ажиллах гэрээтэй бол Сургагч багшийн сургалтын төлбөрөөс 40% хүртэл хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. Бүртгүүлэх үедээ купон оруулах хэсэгт BFA-TRAINER текстийг оруулж өгсөнөөр хөнгөлөлт автоматаар хасагдана.
Хөнгөлөлт урамшууллын ЗӨВХӨН НЭГ НЬ Л ҮЙЛЧЛЭХ болохыг анхаарна уу.
 

П.РАВЖИР
П.РАВЖИРТөслийн менежер

Та сургалтын хөтөлбөр, агуулга, сургагч багшийн тухай болон Нийтлэг асуулт буланд дурдагдаагүй асуудлаар мэдээлэл авах бол надтай доорх мэйл буюу утсаар ажлын цагаар холбогдоорой.

Би танд тусалъя.

 

Б.УУГАНХҮҮ
Б.УУГАНХҮҮТөслийн зохицуулагч

Та сургалтын бүртгэл, сургагч багшийн анкет, ур чадварын тест, хөнгөлөлт урамшууллын купоны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол надтай доорх и-мэйл хаяг болон утсаар ажлын цагаар холбогдоорой.

Би танд тусалъя.

Т.УНДРАХ
Т.УНДРАХТөслийн зохицуулагч

Та сургалтын зохион байгуулалт, төлбөр, англи хэлний мэдлэгийн тестийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол надтай доорх и-мэйл хаяг болон утсаар ажлын цагаар холбогдоорой.

Би танд тусалъя.

 

Суралцагчдад дэмжлэг үзүүлэх

Суралцагч нь хичээлийн явцад хувийн болон бусад шалтгаанаа бидэнд мэдэгдэхийг хүсвэл support@bfa.mn хаягаар мэйл илгээх боломжтой. Бид таны асуудлыг 24 цагийн дотор шийдвэрлэж хариу өгнө.

Та БСА-ийн сургалт, үйл ажиллагааны мэдээллийн мэйл жагсаалтад бүртгүүлж сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг авах боломжтой.