2023 оны сургалтын төлөвлөгөө

2023 оны сургалтын хуваарийг дараах файлаас харах эсвэл татаж авах боломжтой боллоо.