Д.Ганпүрэв: Санхүү, бүртгэл тайлангийн илүү нарийвчилсан, ахисан түвшний мэдлэг, хэрэглээг олж авлаа

IFRS-9 сургалтанд хамрагдсан Капитрон банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын Зээлийн эрсдэлийн ахлах шинжээч Д.Ганпүрэв сэтгэгдлээ хуваалцлаа. Д.Ганпүрэв: “Банк санхүүгийн академиас зохион байгуулсан “СТОУС9” сургалтад 4 өдрийн турш амжилттай хамрагдаж, маш их зүйлийг сурч, мэдэж авлаа. Роберт Холл багшийн удирдан явуулсан энэ сургалтаар Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт “IFRS-9”-ийн шинээр нэвтрүүлсэн нэмэлт, өөрчлөлтүүдийн талаар мэдлэгээ зузаатгаж, санхүү, бүртгэл тайлангийн илүү нарийвчилсан, […]