Ажлын цагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлж, амжилт гаргахад бусад хүмүүстэй санал солилцох, хамтран ажиллах нь чухал ч гэсэн ажилтнууд ажлын цагаар хэт их ярианд оролцож, анхаарлаа сарниулах нь ажлын бүтээмжийг багасгадаг талтай.
Career Builder компанийн судлаач Harris Poll хэт нээлттэй, яриа ажилтнууд ажлын байрны бүтээмжийг бууруулдаг гэсэн судалгаа гаргасан байна.

Мөн Career Builder-н хүний нөөцийн дэд ерөнхийлөгч Роземари Хаефнер “Менежерүүдэд баг нь үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа мэт санагдах боловч бага зэргийн анхаарал сарниулах нь бүтээмжийн зөрүүг нэмэгдүүлж болзошгүй” гэж вэбсайтдаа тавьж байжээ.

"Шинэ үеийн банкир" төслийн сургалтад хамрагдсан, МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн төгсөх дамжааны оюутан Б.Анужин “ХасБанкинд зээлийн ажилтнаар ажиллах хөдөлмөрийн гэрээнд гарын үсэг зурсан нь содон үйл явдал байлаа.

Люксембургийн санхүүгийн мэргэжлийн сургалтын "House of Training" байгууллага болон "Банк Санхүүгийн Академи"-ийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Люксембургийн Сангийн Яамны тэтгэлгээр 2017-2018 оны хичээлийн жилд Люксембургийн Их сургуулийн (University of Luxembourg) Санхүүгийн сургуулийн (School of Finance) магистрын хөтөлбөрт...