Энэ бол аливаа шийдвэр гаргахдаа буруу асуулт тавих явдал. Залуус ихэнхдээ шийдвэр гаргахаасаа өмнө “Яаж” гэсэн асуултыг түрүүлж тавьдаг. Зүй нь “Яагаад” гэсэн асуултыг түрүүлж тавиад, шийдвэрээ гаргасныхаа дараа “Яаж” гэсэн асуултад хариулт хайх хэрэгтэй.

Мэргэжлийн дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх зорилгоор санхүү, бизнесийн чиглэлээр гуравдугаар түвшинд суралцаж буй оюутнууд болон бэлтгэл магистрын оюутнуудын мэргэжлийн дадлагыг олон улсын стандартад нийцсэн нөхцөл, болзолтойгоор Академиас зохион байгуулахад хамтарч ажиллана.

Банкууд зээл олгохоо зогсоовол бизнесийн идэвхжил саарч, эдийн засаг хямардаг. Тиймээс зээлийг эдийн засгийн “цус” гэж энгийнээр тодорхойлох нь бий.

Өөрийгөө хөгжүүлэхгүйгээр амжилтад хүрсэн хүн нэгээхэн ч үгүй. Амжилтын оргил өөд өгсөхийн тулд өдөр бүр сурч боловсрох учиртай. Ярилцлагын буланд Банк санхүүгийн академийн гүйцэтгэх захирал Ш.Алтанцэцэг зочноор оролцон өөрийн туршлагаас бидэнтэй хуваалцаж байна.