Онцлох

Банк санхүүгийн академи нь энэ оноос эхлэн "Мэргэжлийн банкир" хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаатай холбогдуулан банкируудад зориулсан анхны Professional series семинарыг амжилттай зохион байгууллаа.

2019 оны 1 сарын 22, 23-нд Тайланд улсын Бангкок хотноо Ази тивийн санхүүгийн байгууллагууд анх удаа нэгдэн чууллаа.

Банк Санхүүгийн Академи 2019 оны 1-р улирлын Сургагч багш нарт зориулсан анхны мэдлэг хуваалцах өглөөний семинараа /Knowledge sharing seminar/ амжилттай зохион байгууллаа.

 C level түвшний гишүүнчлэлийн давуу талууд

Junior түвшний гишүүнчлэлийн давуу талууд

Senior түвшний гишүүнчлэлийн давуу талууд

Бүртгэлийн асуултууд

Төлбөрийн асуултууд

“Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөр”-аас авч болох давуу талуудын нэг Мэргэжлийн цуврал семинарын ээлжит зочноор /Pro-Bankers Series/ Монголын банкны холбооны хүний нөөцийн мэргэжлийн зөвлөлийн дарга, Голомт банкны Талант менежментийн хэлтсийн захирал Ц.Энхжаргал нь EQ буюу Сэтгэл хөдлөлийг таних чадвар сэдвээр сонирхолтой яриаг өрнүүллээ. EQ гэдэг нь сэтгэл хөдлөлийн 5 чадварын нэгдлийг хэлж байгаа бөгөөд дараах чадварууд ордог. Үүнд:

  1. Өөрийгөө таних Self awareness
  2. Өөрийгөө удирдах Self control

Дэлгэрэнгүй аудиог сонсох бол энд дарна уу.

“Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөр”-аас авч болох давуу талуудын нэг Мэргэжлийн цуврал семинарын ээлжит зочноор /Pro-Bankers Series/ Монголын банкны холбооны хүний нөөцийн мэргэжлийн зөвлөлийн дарга, Голомт банкны Талант менежментийн хэлтсийн захирал Ц.Энхжаргал нь EQ буюу Сэтгэл хөдлөлийг таних чадвар сэдвээр сонирхолтой яриаг өрнүүллээ. EQ гэдэг нь сэтгэл хөдлөлийн 5 чадварын нэгдлийг хэлж байгаа бөгөөд дараах чадварууд ордог. Үүнд:

  1. Өөрийгөө таних Self awareness
  2. Өөрийгөө удирдах Self control

Дэлгэрэнгүй аудиог сонсох бол энд дарна уу.

VIDEO CONTENT

Lux training d