TRAINER

ДАВУУ ТАЛУУД ДАВТАМЖ БОЛОМЖ

SPECIAL NEED TRAINING

Хэрэгцээнд суурилсан сургалт
Гадаадын мэргэжилтнүүдийн сургалт 4 цаг (хөнгөлөлт эдлэх)

1

BREAKFAST MEETING

Өглөөний цай уулзалт
OУ-ын мэргэжилтнүүдтэй өглөөний цай ууж, чөлөөт ярилцлага хийх явцад туршлага солилцох, үнэ цэнэтэй мэргэжлийн холбоо үүсгэх

4

C SUITE SERIES

Цуврал уулзалт семинар
Жилд 3-4 удаа HoT–ийн гадаад эксперт багш нар сонгосон сэдвийн хүрээнд удирдлагуудад зориулан хийх уулзалт

4

LEADERSHIP

Манлайлал
2019 оны онцлог: Баг, хамт олныг үр дүнтэй удирдах практик арга барил, ахлах түвшний болон удирдлагын ялгааг таниулах, харилцааны аргууд, ажилтныг идэвхжүүлэх гэх мэт практикт суурилсан сургалт

1

MANAGEMENT DEVOLOPMENT PROGRAM

Удирдлагын хөгжлийн хөтөлбөр
Байгууллагын ашигт ажиллагааг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хүчин зүйлс болон шийдвэр гаргалтууд бизнесийн орчинд хэрхэн нөлөөлөх, түүнд дүн шинжилгээ хийх онол практикт суурилсан цуврал сургалт

1

KNOWLEDGE SHARING SEMINAR

Мэдлэг хуваалцах семинар
ОУ-ын хурал, чуулган, сургалтад оролцогсдын шинэ соргог мэдээлэл, туршлага солилцох семинар. Үнэ төлбөргүй оролцох эрх

12

COMPLEMENTARY DISCUSSION

Бататгах хэлэлцүүлэг
Люксембургийн Вант Улсын сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний House of Training байгууллагын сургагч багш, олон улсын зөвлөхүүдийн БСА дээрх сургалтын төгсгөлд болдог бататгах хэлэлцүүлэгт хамрагдсанаар дараагийн заах хичээлийн төлөвлөгөөтэй танилцаж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болох бөгөөд зөвлөхүүд болон сургагч багш нартай нээлттэй ярилцлага хийх бололцоог танд олгоно. Үнэ төлбөргүй оролцох эрх

3

PROFESSIONAL SERIES

Мэргэжлийн цуврал семинар
Сар бүр үнэ төлбөргүй оролцох эрх

12

ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ

Сар бүр үнэ төлбөргүй оролцох эрх

12

QUARTERLY INFO

Улирлын мэдээлэл
Хурдацтай өөрчлөгдөж буй бизнесийн орчны шинэ мэдээ, мэдээлэл хүргэх

4

DISCOUNT ON LOCAL TRAINING

Дотоодын 16 цагийн сургалтын хөнгөлөлт

-

DISCOUNT ON INTERNATIONAL TRAINING

Олон улсын сургалтуудаас 5-50%-ийн хөнгөлөлт эдлэх эрх

-

HBS REVIEW ONLINE BOOK

Харвардын бизнесийн удирдлагын сургуулийн цахим номын сан материал мэдээлэл хүргэх

1

ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТАД АЖИГЛАГЧААР ОРОЛЦОХ ЭРХ

Люксембургийн Вант Улсын сургалт, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний House of Training байгууллагын сургагч багш, олон улсын зөвлөхүүд ирж сургалт явуулдаг ба энэ сургалтад ажиглагчаар жилд 1 удаагийн сургалтад үнэ төлбөргүй оролцох эрхийг танд олгоно.

1

ОЛОН УЛСЫН СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ СЕМИНАРТ ОРОЛЦОХ ЭРХ

Гадаадын орнуудын сургагч багшийн семенарт оролцох эрхийг БСА-ын шаардлага хангагдсан сургагч багшийг “Багшийн Хөгжлийн Сан”-гийн тэтэглэгээр сургалтын төлбөрийг гарган хамрагдуулах болно.

1