“Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөр”-аас авч болох давуу талуудын нэг Мэргэжлийн цуврал семинарын ээлжит зочноор /Pro-Bankers Series/ Монголын банкны холбооны хүний нөөцийн мэргэжлийн зөвлөлийн дарга, Голомт банкны Талант менежментийн хэлтсийн захирал Ц.Энхжаргал нь EQ буюу Сэтгэл хөдлөлийг таних чадвар сэдвээр сонирхолтой яриаг өрнүүллээ. EQ гэдэг нь сэтгэл хөдлөлийн 5 чадварын нэгдлийг хэлж байгаа бөгөөд дараах чадварууд ордог. Үүнд:

  1. Өөрийгөө таних Self awareness
  2. Өөрийгөө удирдах Self control

Дэлгэрэнгүй аудиог сонсох бол энд дарна уу.