PREPARATION COURSE TO THE CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER® (CISM®) CERTIFICATION

IT

Share This Course: Дижитал шилжилт хурдассаар байгаа энэ үед кибер халдлага, цахим залилан, мэдээллийн аюулгүй байдлын зөрчлүүд ихсэж байгаа тул цахим болон мэдээллийн аюудгүй байдлын хангасан байгууллага болох нь нэр хүнд, харилцаа холбоо, харилцагчийн үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. Зорилго Сургалтад хамрагдснаар цахим аюулгүй байдлын хүрээнд гарч буй асуудлуудыг мэдэрч, сонголтоо хийж, шийдвэр гаргах боломжтой болох ба CISM (Certified Information […]

АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭР СУРАЛЦАХ СТРАТЕГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ

Share This Course: Бид ажлын байран дээр ихэвчлэн удирдлага, үе тэнгийнхэн, багийн хамт олон заримдаа харилцагчидтай ярилцах, илтгэл тавих, дасгалжуулах эсвэл нөхөрлөх замаар шинэ зүйлсийг суралцаж байдаг. Ажлын байран дээр үр дүнтэйгээр суралцах нь бидний суралцах соёл, зөв дадал зуршлаас шууд хамааралтай  нь судалгаагаар нотлогдсон байдаг. Зорилго Ажлын байран дээр суралцах   Танай байгууллагад тулгарч буй […]

ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭРСДЭЛИЙГ УДИРДАХ НЬ

Share This Course: Худалдааны санхүүжилттэй холбоотой бүтээгдэхүүний борлуулалтыг өсгөх зорилгоор импортлогч, экспортлогч, борлуулагч, үйлдвэрлэгч, бэлтгэн нийлүүлэгч нарт банк гадаад худалдааны бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ идэвхийлэн санал болгоно. Харин банкны харилцагч нар борлуулалтаа өсгөхийн тулд худалдан авалтын том том гэрээ байгуулахыг хичээх бөгөөд хяналт, эрсдэл, эрсдэл бууруулах талаа орхигдуулах нь бий. Банк болон харилцагчийн аль нь ч худалдааны […]

ӨГӨГДӨЛ ОЛБОРЛОЛТ: ИХ ӨГӨГДӨЛ СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН АРГАЧЛАЛ

Share This Course: Зорилго Сургалтад хамрагдсанаар:  Өгөгдөл олборлолт, түүний хэрэглээний талаар ойлголттой болох  Өгөгдөл олборлох үндсэн алхмуудыг мэдэх  Өгөгдлийн төрлүүд, хэрхэн үзүүлэх талаар ойлголттой болох  Өгөгдөл шинжлэх аргуудад суралцах  Өгөгдөл шинжлэх програмуудтай танилцах  Зорилтот бүлэг Тус сэдвийг сонирхож буй бүх хүнд нээлттэй  Арга барил IЦахимаар, англи хэл дээр явагдана ОГНОО 2023 онд явагдана Агуулга Танилцуулга  […]

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАГНАЛЫН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ 9 /IFRS 9/

Share This Course: IFRS 9 сургалтаар IFRS 9-д шинээр нэвтрүүлсэн нэмэлт өөрчлөлт, шаардлагуудыг тайлбарлаж, практик дасгалуудтай ажиллана.  Зорилго Энэхүү сургалтаар СТОУС-ын нарийвчилсан, ахисан түвшний мэдлэг, хэрэглээг оролцогч нарт олгоно. Зорилтот бүлэг Санхүү, нягтлан бодох бүртгэл, хяналт шалгалтын дунд түвшний менежерүүд, зээлийн газрын удирдлагууд гадна эрсдэлийн менежерүүд, ахлах ажилтнууд, дотоод аудиторууд  Арга барил Сургалт танхимаар, дагалдах орчуулгатай явагдана […]

ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ ЗАМААР ЗӨРЧИЛДӨӨНИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ 

Share This Course: Ажлын байран дээрх зөрчилдөөнөөс зайлсхийх аргагүй боловч зөв шийдвэрлэсэн тохиолдолд байгууллага болон багт давуу тал үүсгэнэ. Харин шударга бус шийдвэрлэсэн тохиолдолд ажилтнуудын идэвх, оролцоо буурдаг. Менежерүүд зөрчилдөөнөөс зайлсхийх, зугтах, үл тоомсорлох хандлага гаргадаг. Удахгүй мартагдаад өнгөрнө магадгүй ач холбогдол нь буурна гэж найддаг. Орчин үеийн менежерүүдэд зөрчилдөөний үед мэдрэмжтэй хандах, зөв харилцах, […]

Салбарын Удирдлага

Share This Course: Төв оффисын толинд туссан тусгал нь салбар юм. Салбарын захирал нь тухайн нутаг дэвсгэртээ банкийг төлөөлж, салбар болон банкаа сурталчлан таниулах, нэр төрийг хамгаалах үүрэг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ банкныхаа системд үнэ цэнэ бий болгохоор ажилладаг. Топ удирдлагыг бэлтгэдэг, шалгадаг, туршдаг, хөгжүүлдэг амьд бааз нь салбар юм.  Зорилго Шинээр салбарын захирал болж буй болон […]

INSIGHTS-MDI® Зан төлөвийн сургалт

Share This Course: INSIGHTS-MDI® нь авьяас чадварыг тодорхойлох, боломжит хөгжлийн цогц оношилгооны хэрэгсэл юм. Энэ нь хувь хүний зан байдал, сэдэл, сэтгэл хөдлөлийн оюун ухааныг үнэлдэг. Энэхүү хэрэгсэл нь байгууллагад ажилтныг ажилд томилох, авьяас чадварын менежментээ шинжлэх ухааны үндэслэлтэй болгох боломжийг олгодог. Энэхүү тайлан нь хувь хүний давуу болон сул тал, зан үйлийн сонголт, сэдэл, […]

Шинэ банкирын онол практик хосолсон сургалт

Зорилго Банкны салбарт ажиллахад шаардлагатай мэргэжлийн, ёс зүйн болон санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлийн мэдлэг, ур чадварыг олон улсын жишигт нийцүүлэн олгох замаар тасралтгүй сургаж, хөгжүүлэх зорилготой юм. Сургалтад амжилттай хамрагдаж, батламж авах нь тухайн ажилтан мэдлэг ур чадвараа салбартаа хүлээн зөвшөөрүүлэх, цаашдын карьер хөгжилд нь дэмжлэг болох ач холбогдолтой.  Зорилтот бүлэг  Банкны шинэ […]