СУРГАГЧ БАГШИЙН СУРГАЛТ (Сертификаттай)

Share This Course: Банк санхүүгийн академийн “Сургагч багшийн сургалт” хөтөлбөрийг АНУ-ын Association for Talent Development байгууллагаас франчайз эрхээр амжилттай хэрэгжүүлж байна. Зорилго Сургагч багшийн үндсэн арга барилаа тогтооход туслахын зэрэгцээ мэргэжлийн түвшинд сургалт төлөвлөн боловсруулах, сургалтыг шинэлэг маягаар удирдан явуулахад суралцана.​​ Зорилтот бүлэг Байгууллагын дотоод сургагч багшаар бэлтгэгдэх бүх түвшний ажилтнууд Сургалтын нэгжийн ажилтнууд Хүний нөөцийн ажилтнууд БСА-тай […]

Шинэ банкирын онол практик хосолсон сургалт

Зорилго Банкны салбарт ажиллахад шаардлагатай мэргэжлийн, ёс зүйн болон санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлийн мэдлэг, ур чадварыг олон улсын жишигт нийцүүлэн олгох замаар тасралтгүй сургаж, хөгжүүлэх зорилготой юм. Сургалтад амжилттай хамрагдаж, батламж авах нь тухайн ажилтан мэдлэг ур чадвараа салбартаа хүлээн зөвшөөрүүлэх, цаашдын карьер хөгжилд нь дэмжлэг болох ач холбогдолтой.  Зорилтот бүлэг  Банкны шинэ […]