Ажлын цагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлж, амжилт гаргахад бусад хүмүүстэй санал солилцох, хамтран ажиллах нь чухал ч гэсэн ажилтнууд ажлын цагаар хэт их ярианд оролцож, анхаарлаа сарниулах нь ажлын бүтээмжийг багасгадаг талтай. 

Career Builder компанийн судлаач Harris Poll хэт нээлттэй, яриа ажилтнууд ажлын байрны бүтээмжийг бууруулдаг гэсэн судалгаа гаргасан байна.

Мөн Career Builder-н хүний нөөцийн дэд ерөнхийлөгч Роземари Хаефнер “Менежерүүдэд баг нь үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа мэт санагдах боловч бага зэргийн анхаарал сарниулах нь бүтээмжийн зөрүүг нэмэгдүүлж болзошгүй” гэж вэбсайтдаа тавьж байжээ.

Харин цайны цаг болон ажлын бус цагаар ярилцах нь ажилтнууд хувийн харилцаагаа сайжруулж, ажил дээр ойлголцоход чухал ач холбогдолтой бөгөөд энэ нь илүү их эрч хүч өгч ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлж чадна гэж U.S. News & World Report-н карьерын зөвлөгөөнд бичсэн байна.