ӨГӨГДӨЛ ОЛБОРЛОЛТ: ИХ ӨГӨГДӨЛ СУДЛАХАД ЗОРИУЛСАН БИЗНЕСИЙН АРГАЧЛАЛ

3 өдөр

4 цаг

Англи

Цахим

Зорилго

Сургалтад хамрагдсанаар: 

 • Өгөгдөл олборлолт, түүний хэрэглээний талаар ойлголттой болох 
 • Өгөгдөл олборлох үндсэн алхмуудыг мэдэх 
 • Өгөгдлийн төрлүүд, хэрхэн үзүүлэх талаар ойлголттой болох 
 • Өгөгдөл шинжлэх аргуудад суралцах 
 • Өгөгдөл шинжлэх програмуудтай танилцах 

Зорилтот бүлэг

Тус сэдвийг сонирхож буй бүх хүнд нээлттэй 

Арга барил

IЦахимаар, англи хэл дээр явагдана

ОГНОО

2023 онд явагдана

Агуулга

 • Танилцуулга 
 • Data mining буюу өгөгдөл олборлолтын ойлголт, хэрэглээ жишээний хамт 
 • Өгөгдөл олборлолтын алхмууд 
 • Өгөгдлийн төрлүүд 
 • Өгөгдөл шинжлэх аргууд 
 • Өгөгдөл олборлох програм, статистик шинжилгээ 
 • Өгөгдөл олборлох жишээ төсөл 
 • Хэлэлцүүлэг
 • Асуулт, хариулт 

Сургагч багш

Mr. Peiman Alipour

House of Training, Luxembourg

ХӨТӨЛБӨР ТАТАХ

Танд энэ төрлийн бусад сургалтуудыг
санал болгож байна