Ёс зүй

10 хоног

24/7

Монгол

Цахим (Бие даан судлах)

15,000₮ / 30,000₮

Зорилго

Ёс зүйн тухай ойлголтыг өгөх, олон улсын стандартыг таниулах, ажилтнуудад ажлын байрандаа ёс зүйн хэмжээг дагаж мөрдөх, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх, мэргэжлийн стандартыг баримтлах ухамсрыг төлөвшүүлэхэд оршино.

Зорилтот бүлэг

Банк санхүүгийн байгууллагын нийт ажилтнууд

Арга барил

Бие даан судлах хичээл, бататгах тестүүд

ОГНОО

2023/01/01

Агуулга

  • Ёс зүйн тухай ойлголт
  • Ёс зүйн дүрэм, түүний ач холбогдол
  • Банкны нийгмийн хариуцлага
  • Ёс зүйн зарчим

ХӨТӨЛБӨР ТАТАХ

Танд энэ төрлийн бусад сургалтуудыг
санал болгож байна