Зорилго

Харилцагчийн үйлчилгээ, харилцагчийн зөвлөгөө болон борлуулалтын шинэ хандлагыг эзэмшүүлэх: Хүмүүсийг тэдэнтэй хамт хамгийн дээд амжилтад хүрэхэд нь удирдан чиглүүлж, урамшуулахад шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэнэ.

Зорилтот бүлэг

Харилцагчтай ажилладаг дунд түвшний удирдах ажилтнууд

Агуулга

Сургагч багш Markus Loch: Германы Шпаркассэ банкны Монгол дахь сангийн суурин төлөөлөгч, банкны салбарт 31 жил ажилласан ажилласан ахлах эксперт. Markus Loch нь 2002 онд INSIGHTS-MDI®-н сертификат, лицензтэй зөвлөх, сургагч багшийн эрх авсан. Энэ хугацаанд тэрээр олон тооны хувийн компани болон Шпаркассэ банканд хувь хүний зан төлөв, харилцаа, менежментийн хослуулсан загвараар бүх шатны удирдлагын түвшний сургалт хийж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг хариуцлагатай ажилласан