МЭРГЭШСЭН БАНКИР ХӨТӨЛБӨР

Банк санхүүгийн академийн хувь гишүүнчлэлийн хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагаанууд

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Ёс зүйн онлайн сургалт - ХААН БАНК, BFA 2021-04-19 15,000₮ 550 531

Бүртгэл хаагдсан

MULTINATIONAL TRAINING - 1

  • Сургалтын зохион байгуулагч нь оролцогчдоос англи хэлний ур чадвараа баталгаажуулахыг шаардах эрхтэй
  • Сургалтын төлбөрийг ажил олгогч төлөх тохиолдолд, байгууллагынхаа ХН-өөс зөвшөөрөл авах шаардлагатай.
Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Anti-Money Laundering & Counter Terrorist Financing (AML & CTF) - Foundation Level 2021-05-04-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Data Visual Analytics - How to increase and improve your use of data in decision making #1 2021-05-11-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Financial Institution Analysis through Bank Simulation Game ([email protected]) 2021-05-17-нд, 15:00 цаг 30,000₮ 2 0
Bond Capital Market Development 2021-05-17-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 2 0
Payment Services Directive (PSD2) - Compliance Framework #1 2021-05-18-нд, 15:00 цаг 30,000₮ 1 0
Data Visual Analytics - How to increase and improve your use of data in business story telling #1 2021-05-19-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Introduction to Digital Finance #1 2021-05-19-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Investment Funds - Fundamentals 2021-05-20-нд, 19:30 цаг 30,000₮ 1 0
Data Management & Data Quality for Risk and Finance (BCBS 239 RDARR) 2021-05-24-нд, 14:30 цаг 30,000₮ 1 0
Auditing Resilience and Business Continuity Plan - BCP #1 2021-05-25-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Anti-Money Laundering Fundamentals #1 2021-05-25-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Anti-Money Laundering Fundamentals #2 2021-05-27-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
The Agile Principles and Mindset #1 2021-05-31-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
MiFID II - Framework Overview #1 2021-05-31-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
IT Audit - Controls, Network Audit & Life Cycle Management in Banking #1 2021-06-01-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Internal Audit and the Implementation of COSO #1 2021-06-04-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Project Finance #1 2021-06-07-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Ethics in Management 2021-06-08-нд, 15:00 цаг 30,000₮ 2 0
Sustainable Finance (Foundation) #1 2021-06-08-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Introduction to Digital Finance #2 2021-06-09-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0

MULTINATIONAL TRAINING - 2

  • Дээрх жагсаалтын үргэлжлэл
  • Сургалтын зохион байгуулагч нь оролцогчдоос англи хэлний ур чадвараа баталгаажуулахыг шаардах эрхтэй
  • Сургалтын төлбөрийг ажил олгогч төлөх тохиолдолд, байгууллагынхаа ХН-өөс зөвшөөрөл авах шаардлагатай.
Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Sustainable Finance (Foundation) #2 2021-06-10-нд, 15:00 цаг 30,000₮ 1 0
IT Audit - Implementation of COBIT #1 2021-06-10-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Auditing Resilience and Business Continuity Plan - BCP #2 2021-06-17-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
The Agile Principles and Mindset #2 2021-06-21-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
MiFID II - Framework Overview #2 2021-06-21-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Risk-based Audit Methodology #1 2021-06-24-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Project Finance #2 2021-07-05-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Data Visual Analytics - How to increase and improve your use of data in decision making #2 2021-07-07-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Data Visual Analytics - How to increase and improve your use of data in business story telling #2 2021-07-13-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Cyber and Information Security Management #1 2021-08-17-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
IT Audit - Controls, Network Audit & Life Cycle Management in Banking #2 2021-09-01-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Internal Audit and the Implementation of COSO #2 2021-09-06-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
IT Audit - Implementation of COBIT #2 2021-09-13-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Cyber and Information Security Management #2 2021-09-13-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Risk-based Audit Methodology #2 2021-09-20-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Introduction to Digital Finance #3 2021-09-23-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Introduction to Digital Finance #4 2021-10-06-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 0
Payment Services Directive (PSD2) - Compliance Framework #2 2021-10-12-нд, 15:00 цаг 30,000₮ 1 0

СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР

Банк санхүүгийн академиас зохион байгуулж буй сургалтууд

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
СУУРЬ ШАТ: СЭДЭЛЖҮҮЛЭГЧ СУРГАГЧ БАГШ 2021-04-26-нд, 9:00 цаг 400,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүн банкууд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 18 3

ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Бүртгэл авч буй дотоодын болон олон улсын цахим сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
MASTER FINANCE - Санхүүгийн багц сургалт 2021-02-22 150,000₮, үүнээс 10% болон 20% хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. 100 0
[On-Demand] CORPORATE CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC 2021-04-16 Сургалтын төлбөр 30,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 50 1
[On-Demand] CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR RISK MANAGERS (ADVANCED) - IFC 2021-04-16-нд, 9:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 50 1

ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ

Бүртгэл авч буй олон улсын сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
SURVIVAL SKILLS FOR NEW MANAGERS - ANZI, Australia 2021-05-10-нд, 14:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0
MANAGING TRADE FINANCE RISKS - ANZI, Australia 2021-05-17-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0
FINANCIAL INSTITUTION CORPORATE GOVERNANCE - HoT, LUXEMBOURG 2021-05-31-нд, 14:00 цаг 600,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 15 0
ANTICORRUPTION PRACTICE IN BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS - ANZI, Australia 2021-07-05-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0
FINANCIAL ANALYTICAL SKILLS - ANZI, Australia 2021-09-06-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0
MANAGING PROBLEM LOANS - ANZI, Australia 2021-09-20-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0
BRANCH MANAGER AS CEO - ANZI, Australia 2021-10-04-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0

ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ

Банк санхүүгийн академиас байгууллагуудад зориулан захиалгын дагуу хийгдэх боломжтой сургалтууд
Хэрэв гадаад сургалтын захиалга хийх бол зохион байгуулах өдрөөс 2 сарын өмнө, дотоодын сургалтын захиалгыг 1 сарын өмнөөс хийх шаардлагатай.

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ I Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 15 0
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 15 0
Product Development And Re-Engineering - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Financial Analytical Skills - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ II: Урт хугацаат зээл Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 15 0
Business and Small and Medium size enterprise, ANZI Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Branch manager as CEO - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Managing Problem Loans - Corporate Financing for Growth for Effective Organisational Management - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Loan Monitoring - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Marketing And Selling Financial Services - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Digital transformation - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Big Data Analysis - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 28 0
Corporate Account Management and Relationship Banking - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Resolving conflict through negotiation - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0