CЕМИНАР

Бүртгэл авч буй богино хугацааны семинаруудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
БАНК САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН III ЗӨВЛӨГӨӨН 2020-10-22-нд, 14:30 цаг Үнэ төлбөргүй 500 0
Бүртгэл хаагдсан

МЭРГЭШСЭН БАНКИР ХӨТӨЛБӨР

Банк санхүүгийн академийн хувь гишүүнчлэлийн хүрээнд зохион байгуулах үйл ажиллагаанууд

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Pro-Bankers series: Санхүүгийн боловсрол - ANZI, Australia 2020-11-03-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 4
Pro-Bankers series: Өөрийгөө болон бусдыг таних арга: Transactional analysis - ANZI, Australia 2020-11-17-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 16
Pro-Bankers series: Хүний нөөцийг чадавхжуулах - ANZI, Australia 2020-11-24-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 5
Pro-Bankers series: Бизнесийн уналт, сэргэлт - ANZI, Australia 2020-12-01-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 2
Pro-Bankers series: Банк, санхүүгийн салбар дахь авлигын эсрэг арга хэмжээ - ANZI, Australia 2020-12-08-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 4

СУРГАГЧ БАГШ БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР

Банк санхүүгийн академиас зохион байгуулж буй сургалтууд

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
Ахисан шат: Чиглүүлэгч сургагч багш (виртуал танхимын) 2020-11-17-нд, 8:00 цаг Үндсэн төлбөр 689,000 төг. Хөнгөлөлттэй төлбөр 350,000 төг 25 0
Дээд шат: Мастер сургагч багш (виртуал танхимын) 2020-12-07-нд, 8:00 цаг Үндсэн төлбөр 689,000 төг. Хөнгөлөлттэй төлбөр 550,000 төг 25 0

ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ

Бүртгэл авч буй олон улсын танхимаар явагдах сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR RISK MANAGERS (ADVANCED) - IFC 2020-11-02-нд, 14:00 цаг Сургалтын төлбөр 600,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 25 15
CORPORATE CREDIT ANALYSIS AND CASH FLOW PROJECTION FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC 2020-11-09-нд, 14:00 цаг Сургалтын төлбөр 600,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 25 15

ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Бүртгэл авч буй дотоодын болон олон улсын цахим сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2021-01-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2021-01-01 175,000₮ 39 0
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2021-01-01 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0

ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ

Банк санхүүгийн академиас байгууллагуудад зориулан захиалгын дагуу хийгдэх боломжтой сургалтууд
Хэрэв гадаад сургалтын захиалга хийх бол зохион байгуулах өдрөөс 2 сарын өмнө, дотоодын сургалтын захиалгыг 1 сарын өмнөөс хийх шаардлагатай.

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ I Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 15 0
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 15 0
Product Development And Re-Engineering - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Financial Analytical Skills - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ II: Урт хугацаат зээл Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 15 0
Business and Small and Medium size enterprise, ANZI Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Branch manager as CEO - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Managing Problem Loans - Corporate Financing for Growth for Effective Organisational Management - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Loan Monitoring - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Marketing And Selling Financial Services - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Digital transformation - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Big Data Analysis - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 28 0
Corporate Account Management and Relationship Banking - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0
Resolving conflict through negotiation - ANZI, Australia Гэрээгээр зохицуулна Гэрээгээр зохицуулна 25 0