ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо Гэрээгээр зохицуулна
Сургалт дуусах огноо 2099-12-31
Анги бүрдэлт 15
Бүртгүүлсэн 0
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2099-12-31-нд, 9:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр Гэрээгээр зохицуулна
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
Сургалтын ангилалууд ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ
15

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил