Business and Small and Medium size enterprise, ANZI

 

Банк Санхүүгийн Академи нь олон улсын мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, дэлхийн түвшний мэдлэгийг эх орныхоо санхүүгийн салбарын мэргэжилтнүүдэд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хүргэдэг уламжлалтай. Энэ удаад Австрали Шинэ Зеландын Институттэй хамтран 8 төрлийн танхимын сургалтыг санал болгож байна.

Сургалтын төгсгөлд тус институтын сертификатыг гардан авна.

AUSTRALIA NEW ZEALAND INSTITUTE (ANZI) нь ажлын байран дээрх сургалтаар ажилтнуудын ур чадвар, мэдлэгийг дээшлүүлж, банк санхүүгийн салбарт ирээдүйн өрсөлдөх чадвар бүхий ажилтан, ажил олгогч бэлтгэх зорилготой, Австралийн их сургууль юм.

СУРГАЛТ АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР ДАГАЛДАХ МОНГОЛ ОРЧУУЛГАТАЙ ЯВАГДАНА.

БИЗНЕСИЙН БУЮУ ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗЭЭЛ (ЖДҮ)

ЗОРИЛГО:ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГ:АРГА БАРИЛ:ХУГАЦАА:

“Монгол Улсын банкны салбарт ажиллахад тавигдах мэдлэг, ур чадварын суурь шаардлага”-ын Зээлийн ажилтны III түвшин.

Зээлийн эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд банкны дотооддоо ашиглах загвар, механизм бүрдүүлэхэд туслах сургалт бөгөөд зээлдэгч, зээлийн данстай ажиллах практик арга барил олгоно. Энэ сургалтаар бизнесийн зээлийн чанарыг зохистой түвшинд удирдахад шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг системтэйгээр олгоно.

Банканд зээлийн эрсдэлийн удирдлага хэрэгжүүлж буй харилцааны менежер, зээлийн аудит хяналт мониторингийн үүрэг бүхий банкир, зээлийн эргэн төлөлт хариуцсан ажилтан

Чиглүүлэгчтэй харилцан яриа, хэлэлцүүлэг, сургалтын агуулгыг баяжуулах жишээ кейс/scenario analysis-ийн дүн шинжилгээ, багаар болон бие дааж гүйцэтгэх дасгал, асуулт хариултын хэсэгтэй.

2 хоног, 16 цаг

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

ӨДӨР 1

  1. ЖДҮ, санхүүжилтын хэрэгцээ

  2. Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ

  3. Зээлийн бүтэц – 1

ӨДӨР 2

  1. Зээлийн бүтэц – 3

  2. Зээлийн бүтэц – 2

  3. Зээлийн барьцаа хөрөнгө, баримт бүрдүүлэлт

  4. Дүгнэлт

СУРГАГЧ БАГШ

Kenny Tay
Kenny TayInternational Financial Skills Trainer & Business Consultant /CA(M) FCCA FCMA CGMA/

Kenny is a virtuoso in financial skills development whose career in banking and finance has spanned over 2 decades, covering major Asian countries such as Singapore, Malaysia, Australia, and Hong Kong. He has held various positions in corporate banking, project finance and capital market operations with organizations such as the United Overseas Bank, Singapore, the Malaysian Armed Forces Fund Board, TA Securities in Malaysia, JP Morgan Chase, the Dow Banking Group of Switzerland, the Royal Bank of Canada and the Asia Finance in Sydney, Australia. He is a Chartered Accountant in Malaysia and also a fellow of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) and the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) in UK.

Following a career in the financial services industry, Kenny decided to shift to the training and development sector where he designs and delivers financial skills training courses for banks, multinational companies, professional organizations, and government agencies across the Southeast Asian region. Kenny’s forte includes credit risk management, capital market licensing programs, finance for non-financial managers and boardroom strategies for directors of publicly listed companies.

As an engaging finance trainer, has delivered various training courses to more than 20,000 business executives over the last 20 years. His unique brand of delivery helps participants to appreciate Finance from a strategic perspective and to learn to peruse financial information in a manner that enables them to formulate corporate decisions, thereby improving their company’s bottom line.

Kenny’s organizational clients include the Bank of Investment and Development in Vietnam, Cambodia Airport Management Services, Axiata (Cambodia), Brunei Institute of Certified Public Accountants, UEM, Hong Leong Bank, Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA), Asian Institute of Chartered Bankers (AICB) (formerly IBBM), Asian Banking School (ABS), Telekom Malaysia, Public Bank, Maybank, SME Bank, United Overseas Bank and Bank Negara of Malaysia (Central Bank of Malaysia). Kenny has been engaged in assignments in Mongolia, and will soon be facilitating training in Myanmar, Bangladesh, and Indonesia.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо Гэрээгээр зохицуулна
Сургалт дуусах огноо 2099-12-31
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 0
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2099-12-31
Нэг оролцогчийн төлбөр Гэрээгээр зохицуулна
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
Сургалтын ангилалууд ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ
25

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил