ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ

Бүртгэл авч буй олон улсын танхимаар явагдах сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR RISK MANAGERS (ADVANCED) - IFC 2020-03-02-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 13
CORPORATE CREDIT ANALYSIS AND CASH FLOW PROJECTION FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC 2020-03-04-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 25 12
Худалдааны санхүүжилт: Фронт оффис – Борлуулалт - ICC, Czech 2020-06-08-нд, 9:00 цаг 600'000₮ 25 0
Худалдааны санхүүжилт: Ахисан түвшин - ICC, Czech 2020-06-09-нд, 9:00 цаг 850'000₮ 25 0