BUSINESS AND SME LENDING - ANZI, Australia

АНХААР:

 1. Сургалт англи хэл дээр дагалдах монгол орчуулгатай явагдана.
 2. Анги бүрдэлт хамгийн багадаа 12 оролцогч бүрдсэн тохиолдолд сургалт зохион байгуулагдана.
 3. Та энэхүү сургалтад бүртгүүлсэн бол зөвхөн төлбөр төлөгдсөний дараа хэрхэн орлцох заавар мэдээллийг хүлээн авах болно. Сургалтад бүртгүүлсэн ч төлбөр төлөгдөөгүй бол таны бүртгэл цуцлагдахыг анхаарна уу!!!

БИЗНЕСИЙН БУЮУ ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗЭЭЛ (ЖДҮ)

Business and SME lending

БСА-ийн захиалгаар ANZ Institute боловсруулав

Арилжааны банкны хувьд үйл ажиллагааны гол цөм нь бизнесийн зээл юм. Улс орны эдийн засаг өөрчлөгдөхийн хирээр банкны статус болон үйл ажиллагааг зохистой түвшинд барихын тулд бизнесийн зээл олголтыг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Энэ өнцгөөс харвал ЖДҮ нь ДНБ-ний 60%-80%, хөдөлмөр эрхлэлтийн 50%-60%-ийг хангадаг эдийн засгийн чухал нэгж билээ. Иймд ЖДҮ-ийн тогтвортой байдал, хөгжил цэцэглэлт нь дан ганц банкны төдийгүй улсын эдийн засагт шийдвэрлэх нөлөөтэй.

Зорилго

Энэ сургалтаар бизнесийн зээлийг хэрэглээний зээлтэй харьцуулан бизнесийн зээлийн мэдлэг, ур чадвар олгоно. Зээл нь арилжааны банкны үндсэн үйл ажиллагааны нэг тул зээлийн мэдлэг, ур чадвар нь удирдах ажилд дэвшиж буй банкируудын эзэмшвэл зохих ур чадварын багцад чухал байр суурь эзэлнэ.

Үр дүн

Сургалтад хамрагдсанаар, бизнесийн бүтэц, бизнесийн эрсдэлийг ойлгохын зэрэгцээ тухайн бизнест тохирсон зээлийн бүтэц тодорхойлох чадвар эзэмшиж, зээлийн эрсдэлийг үнэлэх суурь арга барилтай болно.

Зорилтот бүлэг

 • ЖДҮ болон группын санхүүжилт, зээл олголт, зээлийн эрсдэл
 • маркетинг, мониторингийн чиг үүрэг бүхий банкир

Арга барил

 • Сургагч багшийн танилцуулга, сургалтын агуулгыг баяжуулах жишээ кейс/scenario analyses-ийн дүн шинжилгээ, асуулт хариултын хэсэгтэй.

Хэлбэр

 • Виртуал танхимын сургалт (дагалдах монгол орчуулгатай)

Платформ

 • Zoom meeting (Нэвтрэх нэр, нууц үгийг төлбөр төлсөн бүртгүүлэгчид и-мэйлээр хүргүүлнэ)

Хугацаа

 • Өдөр 1: 2021.03.15, 09.00-13.30 цаг
 • Өдөр 2: 2021.03.16, 09.00-13.30 цаг
 • Өдөр 3: 2021.03.17, 09.00-13.30 цаг
 • Өдөр 4: 2021.03.18, 09.00-13.30 цаг
 • Өдөр 5: 2021.03.19, 09.00-13.30 цаг

Анхаар

 • Сургалт эхлэхээс 15 минутын өмнө виртуал танхимд нэвтрэх

Агуулга

 1. ЖДҮ, санхүүжилтийн хэрэгцээ
 2. Зээлийн эрсдэлийн үнэлгээ
 3. Бизнесийн зээлийн төрөл
 4. Эргэн төлөлтөд нийцүүлсэн зээлийн бүтэц
 5. Зээлийн барьцаа хөрөнгө, баримт бүрдүүлэлт

СУРГАГЧ БАГШ

Kenny Tay
Kenny TayInternational Financial Skills Trainer & Business Consultant /CA(M) FCCA FCMA CGMA/

Kenny is a virtuoso in financial skills development whose career in banking and finance has spanned over 2 decades, covering major Asian countries such as Singapore, Malaysia, Australia, and Hong Kong. He has held various positions in corporate banking, project finance and capital market operations with organizations such as the United Overseas Bank, Singapore, the Malaysian Armed Forces Fund Board, TA Securities in Malaysia, JP Morgan Chase, the Dow Banking Group of Switzerland, the Royal Bank of Canada and the Asia Finance in Sydney, Australia. He is a Chartered Accountant in Malaysia and also a fellow of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) and the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) in the UK.

Following a career in the financial services industry, Kenny decided to shift to the training and development sector where he designs and delivers financial skills training courses for banks, multinational companies, professional organizations, and government agencies across the Southeast Asian region. Kenny’s forte includes credit risk management, capital market licensing programs, finance for non-financial managers and boardroom strategies for directors of public listed companies.

As an engaging finance trainer, has delivered various training courses to more than 20,000 business executives over the last 20 years. His unique brand of delivery helps participants to appreciate Finance from a strategic perspective and to learn to peruse financial information in a manner that enables them to formulate corporate decisions, thereby improving their company’s bottom line.

Kenny’s organizational clients include the Bank of Investment and Development in Vietnam, Cambodia Airport Management Services, Axiata (Cambodia), Brunei Institute of Certified Public Accountants, UEM, Hong Leong Bank, Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA), Asian Institute of Chartered Bankers (AICB) (formerly IBBM), Asian Banking School (ABS), Telekom Malaysia, Public Bank, Maybank, SME Bank, United Overseas Bank and Bank Negara of Malaysia (Central Bank of Malaysia). Kenny has been engaged in assignments in Mongolia, and will soon be facilitating training in Myanmar, Bangladesh, and Indonesia.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2021-03-15-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2021-03-19-нд, 13:30 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2021-01-05-нд, 15:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 0
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2021-03-08-нд, 15:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ.
Байршил Виртуал танхимын сургалт
Сургалтын ангилалууд ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ

Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил