CORPORATE CREDIT ANALYSIS AND CASH FLOW PROJECTION FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC

ЭНЭХҮҮ СУРГАЛТ НЬ ЗЭЭЛИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ КОНТЕНТ ЗААХ ДОТООДЫН БАГШ БЭЛТГЭХ ЗОРИЛГООР IFC-ААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БУЙ ТУЛ ЦААШИД ЭНЭ ХИЧЭЭЛИЙГ ЗААХ АЖИЛТНУУДАА ХАМРУУЛНА УУ!

ДАВУУ ЭРХТЭЙ ТӨЛБӨРИЙН СУРГАЛТЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН БАНКУУД 150,000₮-ИЙН ХӨНГӨЛӨЛТ АВНА.

СУРГАЛТ АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР ДАГАЛДАХ МОНГОЛ ОРЧУУЛГАТАЙ ЯВАГДАНА.

International Finance Corporation

BFA

 

Байгууллагын зээлийн эрсдлийг тодорхойлох, шинжлэх, удирдахад өргөн хэрэглэгдэх загварыг аргачлалын хамт зээлийн ажилтнуудад эзэмшүүлнэ.

Сургалтын гол агуулга:

 • Бизнесийн салбарын эрсдэл, эрсдэлийн үнэлгээ
 • Бизнесийн байгууллага ба ЖДҮ-ийн эрсдэл, эрсдэлийн үнэлгээ
 • Урт хугацаат мөнгөн урсгалын тооцоолол

сэдвийг хамарч, эдгээрийн эрсдэлийн үнэлгээ, мониторингт хэрхэн хэрэглэхийг 3 кейсээр үзүүлнэ.

Урт хугацаат мөнгөн урсгал тооцоолох, кейс ажиллах зэргээр сургалтад бүрэн оролцох банкирууд өөрсдийн зөөврийн компьютертэй ирнэ үү. 2 суралцагч хоорондоо тохирч дундаа 1 зөөврийн компьютертэй оролцож болно.

БАЙГУУЛЛАГЫН ЗЭЭЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Хамтын ажиллагааны хүрээнд, БСА-ийн захиалгаар IFC боловсруулав

Сургалтын зорилго
 1. Бизнесийн салбарын эрсдэлийг шинжлэх арга аргачлалыг өгөхийн зэрэгцээ салбарын эрсдэлийг байгууллагын эрсдэлийн шинжилгээ болон зээлийн зэрэглэл тогтооход ашиглах
 2. “Аsset conversion cycles/Актив хөрвөх цикл” загварыг ашиглан байгууллагын эрсдэлийг тодорхойлох, шинжлэх, удирдах аргачлал
 3. Урт хугацаат мөнгөн урсгалын тооцоолол, тооцооллын олон хувилбар боловсруулах, үл мэдэгдэх хувьсагчийн нөлөөллийн эрчим буюу мэдрэмжийг тооцох арга аргачлал
 4. Бизнесийн салбар, бизнесийн байгууллагын эрсдэл, мөнгөн урсгалын шинжилгээг зээлийн бүтэц тодорхойлох болон зээлийн эрсдэлийн зэрэглэл тогтооход ашиглах практик ур чадвар олгоно.
Зорилтот бүлэг

Банкны зээлийн эдийн засагч

/3 буюу түүнээс доошгүй жилийн ажлын туршлагатай байх/

Арга барил Чиглүүлэгчтэй хэлэлцүүлэг, багаар гүйцэтгэх кейс дасгал
Сургалтын контентийн практик хэрэглээ
 1. Бизнесийн салбар, ЖДҮ-ийн эрсдэл болон мөнгөн урсгалыг шинжлэх, зээлийн эрсдэлийн зэрэглэл тогтоох арга аргачлал, загварыг ашиглах
 2. Урт хугацаат мөнгөн урсгалыг тооцоход эксел програм ашиглах, зээлийн бүтцийг тодорхойлоход мэдрэмжийн тест болон мөнгөн урсгалын олон хувилбаруудыг ашиглах

 

СУРГАГЧ БАГШ

JAMES WEAVER
JAMES WEAVERIFC Expert

Mr. Weaver has over thirty years experience in commercial banking and financial sector consulting, as multinational bank credit and marketing officer providing financing to a broad range of public and private sector enterprises, and subsequently as a consultant providing risk management, institutional assessment, project management, and bank technical training services. Mr. Weaver has twenty-four years of experience in developing economies in Asia and Africa involving banking, business and project management, consulting, and training.

In 1980 Mr. Weaver began and then spent most of his banking career with the Chase Manhattan Bank (now JP Morgan Chase), where he became a Vice President in the Municipal Finance Division which had both investment banking and credit functions. In this role, he was responsible for new business development and for conducting the analysis, credit approval, and loan management processes for various kinds of municipal infrastructure financings. He subsequently joined ING Bank as Corporate Finance Department Head in Hanoi, Vietnam, then moved to Beijing in 1996 where he began work as an independent consultant.

As an independent consultant since 1997, Mr. Weaver has worked for banks, multinational and government development institutions, and consulting firms to:

 • Conduct capacity-building needs assessments, and design and deliver technical training to financial institutions in credit analysis and lending principles, through workshop series or long-term comprehensive training programs
 • Design and execute technical assistance projects in financial sectors of developing economies, in particular in Asia
 • Conduct independent evaluations of banks, projects, and multinational programs
 • Evaluate and enhance bank credit risk and other risk management processes
 • Support the prudent and profitable introduction new bank credit products and business lines supporting the development of SME lending capacity and of lending programs for renewable energy and investment in improved energy efficiency
 • Conduct due diligence assessments of banks to evaluate credit and operating characteristics, and evaluate fit for specific technical assistance in fields such as small business and SME lending, and energy efficiency lending
 • Conduct studies on which to base financial and technical assistance programs in such fields as SME lending, microfinance, and energy efficiency lending

Mr. Weaver has extensive experience designing and conducting bank training programs to impart essential concepts and methodologies in corporate credit analysis and commercial lending principles. He is the author of “Credit Analysis and Commercial Lending”, published in 2007 by the International Finance Corporation (IFC) in China, and used by IFC throughout Asia as a credit training resource and as a desk reference by bankers. He is a co-author of “Guidebook for Financing Building Energy Efficiency”, published by the Asian Development Bank in December 2016, contributing chapters covering Building Energy Efficiency (BEE) commercial lending principles and credit risk analysis and management, and review of government BEE support programs in Europe and the United States.

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2020-04-22-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2020-04-24-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2019-12-30-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 12
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2020-04-21-нд, 17:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 900,000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
Сургалтын ангилалууд ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ
900,000 13
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил