ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Бүртгэл авч буй дотоодын болон олон улсын цахим сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
MASTER FINANCE - Санхүүгийн багц сургалт 2021-02-22 150,000₮, үүнээс 10% болон 20% хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. 100 0