ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Бүртгэл авч буй дотоодын болон олон улсын цахим сургалтуудын жагсаалт

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн Бүртгэл
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-12-02 CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 0
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-12-02 Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-12-02 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-12-02 175'000₮ 40 0
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2019-12-02 Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0