eLearning programme (11) - ANZI, Australia

Банк Санхүүгийн Академи нь олон улсын мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, дэлхийн түвшний мэдлэгийг эх орныхоо санхүүгийн салбарын мэргэжилтнүүдэд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр хүргэдэг уламжлалтай. Энэ удаад Австрали Шинэ Зеландын Институттэй хамтран 9 төрлийн онлайн сургалтыг санал болгож байна.

Тус сургалтад хамрагдсанаар ажлын бус цагийг үр дүнтэй ашиглаж мэргэжлийн ур чадвараа нэмэгдүүлэхээс гадна англи хэл дээр суралцаж, хэлний түвшингээ давхар дээшлүүлэх боломжтой. Сургалтын төгсгөлд шалгалт өгч тэнцсэн тохиолдолд тус институтын сертификатыг гардан авна.

eLearning COURSES:

 • Certification in Board Room Finance
 • Certification in Bookkeeping & Accounting
 • Certification in Business Finance
 • Certification in Capital Market Practice (new)
 • Certification in Company Risk Management
 • Certification in Credit and Lending
 • Certification in Finance Analysis
 • Certification in Applied Management (new)
 • Certification in Finance for Leadership Roles
 • Certification in Financial Management
 • Certification in SME Lending

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2019-09-02
Сургалт дуусах огноо 2019-09-02
Бүртгэл эхлэх огноо 2019-06-28-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 100
Бүртгүүлсэн 1
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2019-08-15-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$
Сургалтын ангилалууд ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Группын төлбөр

Оролцогчдын тоо Төлбөр/Оролцогч($)
10 100
99
Бүртгэл хаагдсан