eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI

CAM

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2019-09-02
Сургалт дуусах огноо 2019-09-02
Бүртгэл эхлэх огноо 2019-06-28-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 40
Бүртгүүлсэн 0
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2019-08-15-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 175'000₮
Сургалтын ангилалууд ОНЛАЙН СУРГАЛТ
175'000 40
Бүртгэл хаагдсан