ХАБЭА-н тухай онлайн сургалт, BFA

habea cover

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2021-03-11
Сургалт дуусах огноо 2021-03-24
Анги бүрдэлт 50
Бүртгүүлсэн 2
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2021-03-10-нд, 15:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 40,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 10,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ.
Байршил Цахимаар явагдана.
Сургалтын ангилалууд ОНЛАЙН СУРГАЛТ

Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил