Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Сургалтын үндсэн төлбөр 300000₮ бөгөөд та 8-р сарын 09-ний дотор бүртгүүлж, төлбөрөө төлснөөр 50000₮-ийн хөнгөлөлт эдлээрэй.

ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ХУГАЦАА

ДУУССАН БАЙНА!

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2019-08-22-нд, 14:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2019-08-23-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2019-06-28-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 12
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2019-08-21-нд, 15:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 300'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
Сургалтын ангилалууд ДОТООДЫН СУРГАЛТ
300'000 13
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил