Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт

Сургалтын үндсэн төлбөр 300000₮ бөгөөд та 3-р сарын 15-ны дотор бүртгүүлж, төлбөрөө төлснөөр 50000₮-ийн хөнгөлөлт эдлээрэй.

ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ХУГАЦАА

ДУУССАН БАЙНА!

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2019-03-28-нд, 14:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2019-03-29-нд, 18:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2019-02-19-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 21
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2019-03-28-нд, 11:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 300,000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
Сургалтын ангилалууд ДОТООДЫН СУРГАЛТ
300,000 4
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил