Сургагч багшийн сургалт: Дунд шат (Сэдэлжүүлэгч сургагч багш)

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2019-08-26-нд, 8:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2019-08-30-нд, 13:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2019-06-21-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 18
Бүртгүүлсэн 17
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2019-08-23-нд, 17:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 689'000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
Сургалтын ангилалууд ДОТООДЫН СУРГАЛТ
689'000 1
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил