Сургалтын хуваарь

 • Даваа
 • Мягмар
 • Лхагва
 • Пүрэв
 • Баасан
 • Бямба
 • Ням
 • Пүрэв, 8-р сар 1
 • Баасан, 8-р сар 2
 • Бямба, 8-р сар 3
 • Ням, 8-р сар 4
 • Даваа, 8-р сар 5
 • Мягмар, 8-р сар 6
 • Лхагва, 8-р сар 7
 • Пүрэв, 8-р сар 8
 • Баасан, 8-р сар 9
 • Бямба, 8-р сар 10
 • Ням, 8-р сар 11
 • Даваа, 8-р сар 12
 • Мягмар, 8-р сар 13
 • Лхагва, 8-р сар 14
 • Пүрэв, 8-р сар 15
 • Баасан, 8-р сар 16
 • Бямба, 8-р сар 17
 • Ням, 8-р сар 18
 • Даваа, 8-р сар 19
 • Мягмар, 8-р сар 20
 • Лхагва, 8-р сар 21
 • Пүрэв, 8-р сар 22
 • Баасан, 8-р сар 23
 • Бямба, 8-р сар 24
 • Ням, 8-р сар 25
 • Даваа, 8-р сар 26
 • Мягмар, 8-р сар 27
 • Лхагва, 8-р сар 28
 • Пүрэв, 8-р сар 29
 • Баасан, 8-р сар 30
 • Бямба, 8-р сар 31