Сургалтын хуваарь

 • Даваа
 • Мягмар
 • Лхагва
 • Пүрэв
 • Баасан
 • Бямба
 • Ням
 • Мягмар, 9-р сар 1
 • Лхагва, 9-р сар 2
 • Пүрэв, 9-р сар 3
 • Баасан, 9-р сар 4
 • Бямба, 9-р сар 5
 • Ням, 9-р сар 6
 • Даваа, 9-р сар 7
 • Мягмар, 9-р сар 8
 • Лхагва, 9-р сар 9
 • Пүрэв, 9-р сар 10
 • Баасан, 9-р сар 11
 • Бямба, 9-р сар 12
 • Ням, 9-р сар 13
 • Даваа, 9-р сар 14
 • Мягмар, 9-р сар 15
 • Лхагва, 9-р сар 16
 • Пүрэв, 9-р сар 17
 • Баасан, 9-р сар 18
 • Бямба, 9-р сар 19
 • Ням, 9-р сар 20
 • Даваа, 9-р сар 21
 • Мягмар, 9-р сар 22
 • Лхагва, 9-р сар 23
 • Пүрэв, 9-р сар 24
 • Баасан, 9-р сар 25
 • Бямба, 9-р сар 26
 • Ням, 9-р сар 27
 • Даваа, 9-р сар 28
 • Мягмар, 9-р сар 29
 • Лхагва, 9-р сар 30