Өсвөр насны хүүхдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэхэд тулгарч буй сорилт, тэдний хандлага

Арга хэмжээ

Банкны ажилтны өдрийг тохиолдуулан Банк Санхүүгийн Академи нийгмийн хариуцлагын хүрээнд жил бүр тодорхой сэдвийн дор, зорилтот бүлэгт чиглэсэн Санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх семинар, холбогдох үйл ажиллагааг Монголбанк, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Банкны Холбоо, банкууд, Хадгаламжийн даатгалын корпораци зэрэг байгууллагуудтай хамтран зохион явуулдаг.

Энэ жилийн хувьд "Өсвөр насны хүүхдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэхэд тулгарч буй сорилт, тэдний хандлага" сэдвээр амжилттай явагдлаа.

Семинарын зорилго нь олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр, зорилгын хүрээнд нийгмийн идэвхийг өрнүүлэхэд түүчээлэн оролцож, талуудын үйл ажиллагаа, потенциалыг таниулах нэгдмэл талбараар дамжуулан туршлага хуваалцах, мэдлэгээ солилцох, түгээхэд оршино.

ceo alta

odontungalag mb

frc ulziisaikhan

amarbileg dicom

bat orshih

yavuukhulan