Монголбанкны Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэнтэй хамтран ажиллана

Арга хэмжээ

Өнөөдөр Монголбанкны дэргэдэх Эдийн засгийн судалгаа, сургалтын хүрээлэн, Банк санхүүгийн академи хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Уг хамтын ажиллагааны зорилго нь банкны харилцагч, зээлдэгчийн эрх ашгийг дээдэлдэг, ёс зүйтэй, бүтээмжтэй банкируудыг бэлтгэх, хөгжүүлэх, дэмжих замаар банк, санхүүгийн салбарын зээлийн хүүгийн дарамтыг хөнгөлөх, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засагт гарч байгаа үргүй зардлыг бууруулах чиглэлээр үр бүтээлтэйгээр, харилцан уялдаа холбоотойгоор хамтран ажиллах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, өргөжүүлэхэд оршино.

mou3

mou1

mou2