Банк санхүүгийн академи /БСА/ Австрали Шинэ Зеландын Институт /ANZI/ хамтран ажиллахаар санал нэгдэж, санамж бичигт гарын үсэг зурснаар Монголын банк санхүүгийн салбарын ажилтнууд болон их дээд сургуулиудын хувьд нэгэн шинэ боломж нээгдэж байна.

Банк Санхүүгийн Академи “Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь” панел хэлэлцүүлгийг Монголбанкны Олон нийтийн боловсрол мэдээллийн төвтэй хамтран 3 дахь жилдээ зохион байгууллаа.

Өнөөдөр Монголбанк, Банк Санхүүгийн Академи болон Хадгаламжийн банкны олон улсын хамтын ажиллагааны сангийн төлөөлөгчид төслийг хэрэгжүүлэх Хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Банк Санхүүгийн Академи зөвхөн банк, санхүүгийн ажилтнуудын мэргэжлийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт, судалгааг хийгээд зогсохгүй, олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилготой ажилладаг.

Page 3 of 3