Зургийн сан

Бүх зургууд Google Photos сервер дээр байршсан болно. Танай байгууллагын МТ газар Google үйлчилгээнүүдийг хааснаас зурагнууд харагдахгүй байх магадлалтай тул та утасны дата ашиглан үзэж болно.

2018

2015

Хуулж байна...

2013

Хуулж байна...

2012

Хуулж байна...