Бид юу хийдэг вэ?

Банк Санхүүгийн Академи нь бизнесийн салбарт шаардлагатай шинэ сургалтын эрэлт хэрэгцээг судалгаан дээр үндэслэн тодорхойлж, агуулга хөтөлбөрүүдийг судлан боловсруулж банк санхүүгийн салбарынханд санал болгохоос гадна олон улсын санхүүгийн салбарын тэргүүлэгч сургалтын байгууллагуудтай хамтран сургалтыг зохион байгуулж олон улсын мэдлэг мэдээллийг тухайн салбарт хүргэн ажиллаж байна.

Мөн цахим /онлайн/ сургалтын системээ ашиглан сургалт явуулж байгаа үүгээрээ байршил үл харгалзан суралцах боломжийг улс орон даяар, тэр дундаа хөдөө орон нутгийн ажилтнуудад олгож байна.

ОРОЛЦОГЧ
БҮТЭЭГДЭХҮҮН
СУРГАГЧ БАГШ

БИДНИЙ ТУХАЙ