Сургалтын архив

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн
Жижиг дунд үйлдвэрт олгох зээлийг хэрхэн зөв үнэлэх тухай онол - Гадаад Худалдааны Академи 2020-01-22-нд, 9:00 цаг 195,000₮ - Өдрийн хоол багтсан 25 3
Computer Hacking Forensic Investigator /CHFI/ - Empasoft Academy 2019-12-17-нд, 9:00 цаг 2'500'000₮ 15 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-12-12-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 7
Ёс зүйт хакерын сургалт /CEH/ - Empasoft Academy 2019-12-10-нд, 9:00 цаг 2'500'000₮ 15 1
САЛБАРЫГ ҮР АШИГТАЙ УДИРДАХ НЬ - СИМУЛЯЦИД СУУРИЛСАН СУРГАЛТ 2019-12-10-нд, 8:00 цаг 700'000₮ 25 10
Pro-Bankers Series: ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БРЭНД БОЛГОХ НЬ 2019-12-04-нд, 7:00 цаг 20,000₮ (Хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй) 40 39
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-12-02-нд, 0:00 цаг CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 1
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-12-02-нд, 0:00 цаг 175'000₮ 40 1
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-12-02-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-12-02-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2019-12-02-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Pro-Bankers Series: Building Leaders with Leadership Pipeline 2019-11-20-нд, 7:00 цаг 20,000₮ (Хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй) 40 6
Сургагч багшийн сургалт: Ахисан түвшин (Чиглүүлэгч сургагч багш) 2019-11-18-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 20 16
Knowledge Sharing Seminar: Тогтвортой санхүүжилтийг хэрэгжүүлэх шаардлага ба шинэ боломжууд 2019-11-13-нд, 7:00 цаг Үнэ төлбөргүй 60 60
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ II: Урт хугацаат зээл 2019-11-12-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
Pro-Bankers Series: Хэцүү харилцагчийг удирдах нь 2019-11-06-нд, 7:00 цаг 20,000₮ (Хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй) 65 61
Advanced Capital Markets: Derivatives, Structured products & The Mechanics of Swaps - HoT, Luxembourg 2019-11-04-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 21
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ I: Богино хугацаат зээл 2019-10-29-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 12
Санхүүгийн салбарт ажиллах нь яагаад бахархмаар хэрэг вэ? 2019-10-26-нд, 11:00 цаг 50'000₮ (МУИС-ийн Санхүүгийн тэнхимийн сонгосон оюутнуудад үнэгүй) 20 20
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ I: Богино хугацаат зээл 2019-10-23-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
Pro-Bankers Series: Салбарыг үр ашигтай удирдах нь 2019-10-23-нд, 7:00 цаг 20,000₮ (Хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй) 40 33
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II (In-House #2) 2019-10-18-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
Мэдлэг хуваалцах семинар: WCBI-ийн 23-р форум 2019-10-16-нд, 7:00 цаг 0₮ 40 22
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II 2019-10-15-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ, ДАСАН ЗОХИЦОХ 2019-10-09-нд, 7:00 цаг Мэргэшсэн Банкир гишүүн төлбөргүй 40 12
БАНК САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН 2019-10-08-нд, 13:30 цаг 100'000₮ 200 184
Leadership and high performing teams - HoT, Luxembourg 2019-10-08-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 9
Corporate Account Management and Relationship Banking - ANZI, Australia 2019-09-26-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 15
Pro-Bankers Series: MACRO ECONOMIC IMPACT ON CREDIT RISK 2019-09-25-нд, 7:00 цаг 20'000₮ 50 29
Financial Analytical Skills - ANZI, Australia 2019-09-23-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 25 21
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ I (2) 2019-09-17-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ I 2019-09-13-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 15
Кастодиан банк ба хөрөнгө оруулалтын сан 2019-09-11-нд, 7:00 цаг 20'000₮ 20 12
Цагийн менежмент 2019-09-04-нд, 7:00 цаг 20'000₮ 60 47
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-09-02-нд, 0:00 цаг 175'000₮ 40 0
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-09-02-нд, 0:00 цаг CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 0
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2019-09-02-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-09-02-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-09-02-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 1
Сургагч багшийн сургалт: Дунд шат (Сэдэлжүүлэгч сургагч багш) 2019-08-26-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 18 17
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-08-22-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 12
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Бизнесийн эрсдлийн шинжилгээ I: Үндсэн ойлголтууд 2019-08-08-нд, 9:00 цаг 280'000₮ 15 2
Бататгах хэлэлцүүлэг: Банкны салбарын зохицуулалт, Базел 2019-07-04-нд, 17:00 цаг Үнэ төлбөргүй 40 37
Risk Management- Regulation for Banks (BASEL) - HoT, Luxembourg 2019-07-02-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 25
C-Suite Series: Banks regulation, BASEL 2019-07-01-нд, 14:00 цаг Үнэ төлбөргүй 25 15
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ: "Би банкир" Шинэ үеийн банкир төслийн брэнд сургалт 2019-06-22-нд, 10:00 цаг 70'000₮ 25 19
Pro-Bankers Series: Нөлөөлөх урлаг 2019-06-21-нд, 7:30 цаг Үнэ төлбөргүй 50 50
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II: Тохируулга ба дадлага 2019-06-19-нд, 14:00 цаг 135'000₮ 16 16
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-06-11-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 27 27
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ: MS PowerPoint програмыг үр бүтээлтэй ашиглах нь 2019-06-08-нд, 12:00 цаг 40'000₮ 15 12
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ: Санаагаа бичгээр оновчтой илэрхийлэх нь: Онолын ойлголт ба дадлага 2019-06-08-нд, 10:00 цаг 70'000₮ 10 10
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ: Цахим аюулгүй байдал таны амьдралд 2019-06-08-нд, 10:00 цаг 40'000₮ 15 4
Бататгах хэлэлцүүлэг: Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, шинэчлэлт - ANZI, Australia 2019-06-06-нд, 17:00 цаг Үнэ төлбөргүй 50 12
Product Development And Re-Engineering For Banks, ANZI 2019-06-06-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 16
Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь 2019-06-05-нд, 16:00 цаг Үнэ төлбөргүй. 50 1
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ I: Данс тус бүрээр 2019-06-05-нд, 9:00 цаг 135'000₮ 17 17
Pro-Bankers Series: Corporate Account Management 2019-06-05-нд, 7:30 цаг Үнэ төлбөргүй 50 34
Бататгах хэлэлцүүлэг: Банк санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний маркетинг, борлуулалт - ANZI, Australia 2019-06-04-нд, 17:00 цаг Үнэ төлбөргүй 50 0
Marketing And Selling Financial Services For The Financial Services Industry, ANZI 2019-06-03-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 25 7
Pro-Bankers Series: Financial Analytical Skills 2019-06-03-нд, 7:30 цаг Үнэ төлбөргүй 50 50
Комплаенс ба Ёс зүй, BFA 2019-06-01-нд, 9:00 цаг 55'000₮ 50 4
Харилцагчийн үйлчилгээ - БСА 2019-05-29-нд, 7:30 цаг 10'000₮ 60 60
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ: Санаагаа бичгээр оновчтой илэрхийлэх нь: Онолын ойлголт ба дадлага 2019-05-25-нд, 10:00 цаг 70'000₮ 10 10
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН MNS ISO:30400 БАГЦ СТАНДАРТЫН ТАНИЛЦУУЛГА 2019-05-24-нд, 7:30 цаг 25'000₮ 30 26
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Эдийн засгийн салбарын эрсдлийн шинжилгээ 2019-05-22-нд, 10:00 цаг 70'000₮ 15 14
ITIL FOUNDATION v4: Information Technology Infrastructure Library, Empasoft Academy 2019-05-20-нд, 9:00 цаг 2'000'000₮ 15 0
Women Leadership 2019-05-17-нд, 18:30 цаг 20'000₮ 25 0
Pro-Bankers Series: Understanding yourself and others with TA 2019-05-17-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 51 51
Resolving conflict through negotiation - ANZI, Australia 2019-05-16-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 14
Pro-Bankers Series: Spotting lies and concealed emotions 2019-05-16-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 52 52
Survival skills for new managers - ANZI, Australia 2019-05-14-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 4
C-Suite Series: Managing complexity and decision making & Managing change with EQ 2019-05-13-нд, 14:00 цаг Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой. 40 15
Харилцагчийн үйлчилгээ - БСА 2019-05-08-нд, 8:00 цаг 10'000₮ 60 35
Certification Programme: AML & CTF Foundation level - HoT, Luxembourg 2019-05-06-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 24
Бататгах хэлэлцүүлэг: Зээлийн сургагч багшийн сургалт - ANZI, Australia 2019-04-12-нд, 17:00 цаг 25'000₮ 40 0
Training of trainer for credit assessment skills, ANZI 2019-04-12-нд, 9:00 цаг 350'000₮ 20 0
Бататгах хэлэлцүүлэг: Зээлийн мониторинг - ANZI, Australia 2019-04-11-нд, 17:00 цаг 25'000₮ 40 0
Professional Bankers series: Product Development and Re-Engineering, ANZI 2019-04-11-нд, 8:00 цаг 25'000₮ 50 13
Loan Monitoring, ANZI 2019-04-10-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 14
Бататгах хэлэлцүүлэг: ЖДҮ зээл - ANZI, Australia 2019-04-09-нд, 17:00 цаг 25'000₮ 40 0
Professional Bankers series: Sales and Marketing of Financial Service, ANZI 2019-04-09-нд, 8:00 цаг 25'000₮ 50 20
Business and Small and Medium size enterprise, ANZI 2019-04-08-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 4
Комплаенс ба Ёс зүй 2019-04-01-нд, 9:00 цаг 55'000₮ 50 9
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-04-01-нд, 0:00 цаг CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 9
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-04-01-нд, 0:00 цаг 175'000₮ 40 1
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-04-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2019-04-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 8
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-04-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-03-28-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 21
COBIT5: Implementation - Empasoft Academy 2019-03-28-нд, 9:30 цаг 2'800'000₮ 15 1
COBIT5: Foundation - Empasoft Academy 2019-03-25-нд, 9:30 цаг 2'800'000₮ 15 1
Сургагч багшийн сургалт: Суурь шат 2019-03-25-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 16 15
Professional Bankers series: Cyber Security Concerns in the Digital Era 2019-03-15-нд, 8:00 цаг 25'000₮ 50 16
Big Data Analysis, ANZI 2019-03-13-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 28 28
Professional Bankers series: Data Privacy, Protection and GDPR 2019-03-13-нд, 8:00 цаг 25'000₮ 50 14
C-Suite series: Digital transformation in Financial Services 2019-03-11-нд, 18:00 цаг Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой. 20 5
Digital transformation, ANZI 2019-03-11-нд, 9:00 цаг 800'000₮ 25 18
Харилцагчийн үйлчилгээ 2019-02-22-нд, 17:30 цаг Үнэ төлбөргүй 30 30
Professional series: Emotional Intelligence 2019-02-20-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 60 60
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-02-14-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 12