Сургалтын архив

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн
CERTIFICATION PROGRAMME: INTERNATIONAL COMPLIANCE FOUNDATION LEVEL - HoT, Luxembourg 2022-05-03-нд, 17:00 цаг Бүртгэлийн хураамж: 100,000₮ Оролцооны хураамж: 139.05€ (3% татвар орсон) 2 0
Preparation Course to the CAMS® Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) Examination - HoT, Luxembourg 2022-04-25-нд, 14:30 цаг Бүртгэлийн хураамж: 100,000₮ Оролцооны хураамж: 200€ + VAT, ACAMS® гишүүнчлэлийн жилийн хураамж: 208€ + VAT 3 3
ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА: ХӨРВӨХ ЧАДВАРЫН ЭРСДЭЛ - HoT, LUXEMBOURG 2022-04-14-нд, 13:30 цаг 700,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 15 9
БАЙГУУЛЛАГЫН ХАРИЛЦАГЧИЙГ ОНОВЧТОЙ УДИРДАХУЙ - ANZI, Australia 2022-04-04-нд, 9:00 цаг 650,000₮. Үндсэн гишүүн банкууд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 1
Certification Programme AML & CTF - Foundation Level 2022-03-30-нд, 17:00 цаг Бүртгэлийн хураамж: 100,000₮ Оролцооны хураамж: 108.15€ (3% татвар орсон) 1 1
CAPITAL MARKETS BACK-OFFICE CERTIFICATION (CAMBOC) 2022-03-21-нд, 16:00 цаг Бүртгэлийн хураамж: 100,000₮ Оролцооны хураамж: 139.05€ (3% татвар орсон) 1 1
ISO/IEC 27001:2013 Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ОУ-н стандартын дотоод аудитор бэлтгэх сургалт 2022-03-09-нд, 10:00 цаг 450,000₮ 25 10
Хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх нь: Гадны эх үүсвэрийг хэрхэн татах болон үр ашигтай багц бүрдүүлэх тухай - HoT, LUXEMBOURG 2022-02-28-нд, 14:00 цаг 700,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 20 10
FINANCIAL ANALYTICAL SKILLS - ANZI, Australia 2022-02-28-нд, 9:00 цаг 650,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 5
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох онлайн сургалт 2022-02-23-нд, 10:00 цаг Сургалтын үндсэн төлбөр 250,000₮ бөгөөд та 2022 оны 02-р сарын 02-ны дотор төлбөрөө төлснөөр 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдлээрэй. 25 11
PROJECT FINANCING - ANZI, Australia 2022-02-14-нд, 14:00 цаг 650,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 2
WIN BACK LOST CUSTOMERS - ANZI, Australia 2022-01-24-нд, 9:00 цаг 650,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 13
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох онлайн сургалт 2021-12-08-нд, 10:00 цаг 250,000₮ 25 12
RISK MANAGEMENT IN BANKING #3 2021-11-15-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Ёс зүйн онлайн сургалт, БСА 2021-11-09-нд, 0:00 цаг 25,000₮. Үндсэн гишүүд 10,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 100 24
Credit Risk and Cash Flow Analysis: Inspiring cases - HoT, LUXEMBOURG 2021-11-01-нд, 14:00 цаг 600,000₮. Үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 15 14
SME FINANCING: STRATEGY AND ORGANISATION FOR BANKS - HoT, LUXEMBOURG 2021-10-20-нд, 13:00 цаг 600,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 24 2
Data Visual Analytics - How to increase and improve your use of data in decision making #3 2021-10-13-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Payment Services Directive (PSD2) - Compliance Framework #2 2021-10-12-нд, 15:00 цаг 30,000₮ 1 0
[On-Demand] CORPORATE CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC 2021-10-12-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ Шалгалт өгөх бол 50,000₮ нэмж төлнө. 50 0
[On-Demand] CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR RISK MANAGERS (ADVANCED) - IFC 2021-10-12-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ Шалгалт өгөх бол 50,000₮ нэмж төлнө. 50 0
Anti-Money Laundering & Counter Terrorist Financing (AML & CTF) - Foundation Level #2 2021-10-11-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 2 0
Anti-Money Laundering & Counter-Terrorist Financing (AML& CTF) Advanced Level & Preparation course to the CAMS® certification exam 2021-10-11-нд, 14:30 цаг Бүртгэлийн хураамж: 100,000₮ Оролцооны хураамж: 150 EUR+VAT, ACAMS® гишүүнчлэлийн жилийн хураамж: 248.63 EUR+VAT 1 1
Risk Management: Operational Risk - HoT, LUXEMBOURG 2021-10-11-нд, 14:00 цаг 600,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 20 7
RISK MANAGEMENT – GOVERNANCE AND ORGANISATION OF RISK MANAGEMENT FOR BANKS #2 2021-10-07-нд, 15:00 цаг 30,000₮ 1 1
Introduction to Digital Finance #4 2021-10-06-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Ёс зүйн онлайн сургалт, БСА 2021-10-05-нд, 0:00 цаг 25,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 10,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 100 0
ХАБЭА-н тухай онлайн сургалт, БСА 2021-10-05-нд, 0:00 цаг 50,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 20,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 0
Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ, БСА 2021-10-05-нд, 0:00 цаг 44,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 9,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 0
Комплаенсын онлайн сургалт, БСА 2021-10-05-нд, 0:00 цаг 25,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 10,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 100 2
Сургагч багшийн сургалт - Түүвэр онлайн сургалт, БСА 2021-10-05-нд, 0:00 цаг Сэдэв тус бүрийн төлбөр 15,000₮ 100 0
CAPITAL MARKETS FINANCIAL INSTRUMENTS CERTIFICATE (CAMFIN) 2021-10-04-нд, 14:30 цаг Бүртгэлийн хураамж: 100,000₮ Оролцооны хураамж: 250 EUR+VAT3% 1 1
BRANCH MANAGER AS CEO - ANZI, Australia 2021-10-04-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 27
Introduction to Digital Finance #3 2021-09-23-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох онлайн сургалт 2021-09-22-нд, 10:00 цаг 250,000₮ 25 10
Risk-based Audit Methodology #2 2021-09-20-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
MANAGING PROBLEM LOANS - ANZI, Australia 2021-09-20-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 4
IT Audit - Implementation of COBIT #2 2021-09-13-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Cyber and Information Security Management #2 2021-09-13-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Data Visual Analytics - How to increase and improve your use of data in business story telling #3 2021-09-08-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
[On-Demand] CORPORATE CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC 2021-09-07-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ Шалгалт өгөх бол 50,000₮ нэмж төлнө. 50 0
[On-Demand] CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR RISK MANAGERS (ADVANCED) - IFC 2021-09-07-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ Шалгалт өгөх бол 50,000₮ нэмж төлнө. 50 0
Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ, БСА 2021-09-07-нд, 0:00 цаг 44,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 9,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 0
Комплаенсын онлайн сургалт, БСА 2021-09-07-нд, 0:00 цаг 25,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 10,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 100 1
Сургагч багшийн сургалт - Түүвэр онлайн сургалт, БСА 2021-09-07-нд, 0:00 цаг Сэдэв тус бүрийн төлбөр 15,000₮ 100 1
Internal Audit and the Implementation of COSO #2 2021-09-06-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
FINANCIAL ANALYTICAL SKILLS - ANZI, Australia 2021-09-06-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 5
ХАБЭА-н тухай онлайн сургалт, БСА 2021-09-03-нд, 0:00 цаг 50,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 20,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 1
IT Audit - Controls, Network Audit & Life Cycle Management in Banking #2 2021-09-01-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Business Analytics for the Non-IT Banking Professional - ANZI, Australia 2021-08-23-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 4
Cyber and Information Security Management #1 2021-08-17-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Data Visual Analytics - How to increase and improve your use of data in business story telling #2 2021-07-13-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Data Visual Analytics - How to increase and improve your use of data in decision making #2 2021-07-07-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Project Finance #2 2021-07-05-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
ANTICORRUPTION PRACTICE IN BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS - ANZI, Australia 2021-07-05-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0
INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BANKING - KSS 2021-06-29-нд, 19:30 цаг 9,000₮ - Хас банкны ажилтнууд ХН-өөсөө купон кодоо авч оруулснаар үнэ төлбөргүй хамрагдана. 90 18
BUSINESS DEVELOPMENT - IDENTIFYING AND DRIVING BUSINESS OPPORTUNITIES - KSS 2021-06-24-нд, 19:30 цаг 9,000₮ - ХААН банкны ажилтнууд ХН-өөсөө купон кодоо авч оруулснаар үнэ төлбөргүй хамрагдана. 90 41
Risk-based Audit Methodology #1 2021-06-24-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
The Agile Principles and Mindset #2 2021-06-21-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
MiFID II - Framework Overview #2 2021-06-21-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
RISK MANAGEMENT IN BANKING - KSS 2021-06-17-нд, 19:30 цаг 9,000₮ - Төрийн банкны ажилтнууд ХН-өөсөө купон кодоо авч оруулснаар үнэ төлбөргүй хамрагдана. 90 16
Auditing Resilience and Business Continuity Plan - BCP #2 2021-06-17-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
COMPLIANCE: FUNDAMENTALS болон IFRS 9 FOR BANKS - KSS 2021-06-15-нд, 19:30 цаг 9,000₮ - ХААН Банкны ажилтнууд ХН-өөсөө купон кодоо авч оруулснаар үнэ төлбөргүй хамрагдана. 90 48
[On-Demand] CORPORATE CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC 2021-06-15-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ Шалгалт өгөх бол 50,000₮ нэмж төлнө. 50 1
[On-Demand] CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR RISK MANAGERS (ADVANCED) - IFC 2021-06-15-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ Шалгалт өгөх бол 50,000₮ нэмж төлнө. 50 2
МУТСТ хяналтын тухай туршлага хуваалцах семинар - Germany, BaFin 2021-06-14-нд, 15:00 цаг 30,000₮ Зохицуулагч байгууллагын ажилтнуудад үнэ төлбөргүй. 50 14
CAPITAL MARKETS FINANCIAL INSTRUMENTS CERTIFICATE (CAMFIN) 2021-06-14-нд, 14:30 цаг Бүртгэлийн хураамж: 100,000₮ Оролцооны хураамж: 250 EUR+VAT3% 1 1
CORE EMPOWERMENT- ANZI, Australia 2021-06-14-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0
PROJECT MANAGEMENT FOR MANAGERS - KSS 2021-06-10-нд, 19:30 цаг 9,000₮ - ХХБ-ны ажилтнууд ХН-өөсөө купон кодоо авч оруулснаар үнэ төлбөргүй хамрагдана. 90 79
IT Audit - Implementation of COBIT #1 2021-06-10-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Sustainable Finance (Foundation) #2 2021-06-10-нд, 15:00 цаг 30,000₮ 1 1
Introduction to Digital Finance #2 2021-06-09-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
DIGITAL FUTURE OF RETAIL BANKING - KSS 2021-06-08-нд, 19:30 цаг 9,000₮ - Төрийн банкны ажилтнууд ХН-өөсөө купон кодоо авч оруулснаар үнэ төлбөргүй хамрагдана. 90 48
Sustainable Finance (Foundation) #1 2021-06-08-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Ethics in Management 2021-06-08-нд, 15:00 цаг 30,000₮ 2 2
Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ, БСА 2021-06-08-нд, 0:00 цаг 44,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 9,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 1
Комплаенсын онлайн сургалт, БСА 2021-06-08-нд, 0:00 цаг 15,000₮ 50 0
Сургагч багшийн сургалт - Түүвэр онлайн сургалт, БСА 2021-06-08-нд, 0:00 цаг Сэдэв тус бүрийн төлбөр 15,000₮ 100 0
Project Finance #1 2021-06-07-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Internal Audit and the Implementation of COSO #1 2021-06-04-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
RISK MANAGEMENT: REGULATION FOR BANKS - BASEL - KSS 2021-06-03-нд, 19:30 цаг 9,000₮ - ХААН Банкны ажилтнууд ХН-өөсөө купон кодоо авч оруулснаар үнэ төлбөргүй хамрагдана. 90 63
Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт #3, БСА 2021-06-03-нд, 18:00 цаг 31,000₮ 100 3
ХАБЭА-н тухай онлайн сургалт, БСА 2021-06-03-нд, 0:00 цаг 50,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 20,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 0
IT Audit - Controls, Network Audit & Life Cycle Management in Banking #1 2021-06-01-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
The Agile Principles and Mindset #1 2021-05-31-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
MiFID II - Framework Overview #1 2021-05-31-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
FINANCIAL INSTITUTION CORPORATE GOVERNANCE - HoT, LUXEMBOURG 2021-05-31-нд, 14:00 цаг 600,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 15 14
Anti-Money Laundering Fundamentals #2 2021-05-27-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Auditing Resilience and Business Continuity Plan - BCP #1 2021-05-25-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Anti-Money Laundering Fundamentals #1 2021-05-25-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Data Management & Data Quality for Risk and Finance (BCBS 239 RDARR) 2021-05-24-нд, 14:30 цаг 30,000₮ 1 1
Investment Funds - Fundamentals 2021-05-20-нд, 19:30 цаг 30,000₮ 1 1
Data Visual Analytics - How to increase and improve your use of data in business story telling #1 2021-05-19-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Introduction to Digital Finance #1 2021-05-19-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Payment Services Directive (PSD2) - Compliance Framework #1 2021-05-18-нд, 15:00 цаг 30,000₮ 1 1
[On-Demand] CORPORATE CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC 2021-05-18-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ Шалгалт өгөх бол 50,000₮ нэмж төлнө. 50 1
[On-Demand] CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR RISK MANAGERS (ADVANCED) - IFC 2021-05-18-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ Шалгалт өгөх бол 50,000₮ нэмж төлнө. 50 3
Bond Capital Market Development 2021-05-17-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 2 2
Financial Institution Analysis through Bank Simulation Game ([email protected]) 2021-05-17-нд, 15:00 цаг 30,000₮ 2 2
MANAGING TRADE FINANCE RISKS - ANZI, Australia 2021-05-17-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 1
Data Visual Analytics - How to increase and improve your use of data in decision making #1 2021-05-11-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ, БСА 2021-05-11-нд, 0:00 цаг 44,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 9,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 0
Комплаенсын онлайн сургалт, БСА 2021-05-11-нд, 0:00 цаг 15,000₮ 50 4
Сургагч багшийн сургалт - Түүвэр онлайн сургалт, БСА 2021-05-11-нд, 0:00 цаг Сэдэв тус бүрийн төлбөр 15,000₮ 100 0
SURVIVAL SKILLS FOR NEW MANAGERS - ANZI, Australia 2021-05-10-нд, 14:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0
Anti-Money Laundering & Counter Terrorist Financing (AML & CTF) - Foundation Level 2021-05-04-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 1 1
ХАБЭА-н тухай онлайн сургалт, БСА 2021-05-04-нд, 0:00 цаг 40,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 10,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 70 56
СУУРЬ ШАТ: СЭДЭЛЖҮҮЛЭГЧ СУРГАГЧ БАГШ 2021-04-26-нд, 9:00 цаг 400,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүн банкууд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 18 3
[On-Demand] CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR RISK MANAGERS (ADVANCED) - IFC 2021-04-16-нд, 9:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 50 1
[On-Demand] CORPORATE CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC 2021-04-16-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 50 1
Сургагч багшийн сургалт - Түүвэр онлайн сургалт 2021-04-13-нд, 9:00 цаг Сэдэв тус бүрийн төлбөр 15,000₮ 100 2
Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ, BFA 2021-04-13-нд, 0:00 цаг 44,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 9,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 0
Комплаенсын онлайн сургалт, BFA 2021-04-13-нд, 0:00 цаг 15,000₮ 50 3
CYBER AND INFORMATION SECURITY MANAGEMENT 2021-04-12-нд, 15:00 цаг 600,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 18 7
RISK MANAGEMENT: REGULATION FOR BANKS - BASEL #1 2021-04-09-нд, 15:30 цаг 30,000₮ 3 3
PROJECT MANAGEMENT FOR MANAGERS #1 2021-04-09-нд, 12:00 цаг 30,000₮ 3 3
INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BANKING #1 2021-04-08-нд, 17:00 цаг 30,000₮ 3 3
COMPLIANCE - FUNDAMENTALS #2 2021-04-08-нд, 17:00 цаг 30,000₮ 3 1
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох онлайн сургалт 2021-04-07-нд, 10:00 цаг 250,000₮ 25 16
ХАБЭА-н тухай онлайн сургалт, BFA 2021-04-06-нд, 0:00 цаг 40,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 10,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 2
UP YOUR SALES WITH SPIN TALK - ANZI, Australia 2021-04-05-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0
RISK MANAGEMENT – GOVERNANCE AND ORGANISATION OF RISK MANAGEMENT FOR BANKS #1 2021-04-01-нд, 20:30 цаг 30,000₮ 3 3
BUSINESS DEVELOPMENT - IDENTIFYING AND DRIVING BUSINESS OPPORTUNITIES #1 2021-04-01-нд, 17:00 цаг 30,000₮ 3 3
DIGITAL FUTURE OF RETAIL BANKING #1 2021-04-01-нд, 17:00 цаг 30,000₮ 3 3
DATA MINING - BUSINESS ORIENTED METHODS FOR EXPLORING BIG DATA #1 2021-04-01-нд, 16:30 цаг 30,000₮ 3 3
CREDIT RISK AND CASH FLOW ANALYSIS #1 2021-04-01-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 3 3
IFRS 9 FOR BANKS #1 2021-04-01-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 3 3
RISK MANAGEMENT IN BANKING #1 2021-04-01-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 3 3
RISK MANAGEMENT IN BANKING #1 (2) 2021-04-01-нд, 16:00 цаг 30,000₮ 3 0
Сургагч багшийн сургалт - Түүвэр онлайн сургалт 2021-03-17-нд, 9:00 цаг Сэдэв тус бүрийн төлбөр 15,000₮ 100 1
[On-Demand] CORPORATE CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC 2021-03-17-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 50 4
[On-Demand] CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR RISK MANAGERS (ADVANCED) - IFC 2021-03-17-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 50 1
Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ, BFA 2021-03-17-нд, 0:00 цаг 44,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 9,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 0
Комплаенс ба Ёс зүй, BFA 2021-03-17-нд, 0:00 цаг 34,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 9,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 2
BUSINESS AND SME LENDING - ANZI, Australia 2021-03-15-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0
ХАБЭА-н тухай онлайн сургалт, BFA 2021-03-11-нд, 0:00 цаг 40,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 10,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 2
LOAN MONITORING - ANZI, Australia 2021-03-09-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0
THE IMPLEMENTATION OF COBIT IN BANKING AND HOW INTERNAL AUDIT WILL USE THE FRAMEWORK - HoT, Luxembourg 2021-03-01-нд, 15:00 цаг 600,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 18 13
БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮР АШГИЙН САНХҮҮЖИЛТ 2021-03-01-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөрийн 25% буюу 95,000₮-ийг оролцогч төлнө. Үлдсэн 75% буюу 285,000₮-ийг төслөөс санхүүжүүлнэ. 20 0
Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт #2 2021-02-26-нд, 10:00 цаг 31,000₮ 50 34
Сургагч багшийн сургалт - Түүвэр онлайн сургалт 2021-02-23-нд, 0:00 цаг Сэдэв тус бүрийн төлбөр 15,000₮ 100 17
PROJECT FINANCING - ANZI, Australia 2021-02-22-нд, 14:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 0
OVERCOMNG NEGATIVITY WITH EQ - ANZI, Australia 2021-02-22-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 1
MASTER FINANCE - Санхүүгийн багц сургалт 2021-02-22-нд, 0:00 цаг 150,000₮, үүнээс 10% болон 20% хөнгөлөлт эдлэх боломжтой. 100 0
Банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 2021-02-17-нд, 10:00 цаг 31,000₮ 100 48
Комплаенс ба Ёс зүй, BFA 2021-02-16-нд, 9:00 цаг 34,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 9,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 2
[On-Demand] CORPORATE CREDIT ANALYSIS FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC 2021-02-16-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 50 14
[On-Demand] CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR RISK MANAGERS (ADVANCED) - IFC 2021-02-16-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 50 8
Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ, BFA 2021-02-16-нд, 0:00 цаг 44,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 9,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 1
ХАБЭА-н тухай онлайн сургалт, BFA 2021-02-09-нд, 0:00 цаг 40,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 10,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох онлайн сургалт 2021-02-08-нд, 10:00 цаг 200,000₮ 30 9
WIN BACK LOST CUSTOMERS - ANZI, Australia 2021-01-25-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 3
БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮР АШГИЙН САНХҮҮЖИЛТ 2021-01-20-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөрийн 25% буюу 62,500₮-ийг оролцогч төлнө. Үлдсэн 75% буюу 187,500₮-ийг төслөөс санхүүжүүлнэ. 20 3
Комплаенс ба Ёс зүй, BFA 2021-01-19-нд, 0:00 цаг 34,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 9,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 0
COMPETENCY KIT FOR INTERNAL AUDITORS IN THE FINANCE SERVICES INDUSTRY - ANZI, Australia 2021-01-18-нд, 9:00 цаг 550,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 50,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 25 14
[On-Demand] CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR RISK MANAGERS (ADVANCED) - IFC 2021-01-15-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 50 50
[On-Demand] CORPORATE CREDIT ANALYSIS AND CASH FLOW PROJECTION FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC 2021-01-15-нд, 0:00 цаг Сургалтын төлбөр 30,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 50 50
ХАБЭА-н тухай онлайн сургалт, BFA 2021-01-12-нд, 0:00 цаг 40,000₮. Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан үндсэн гишүүд 10,000₮-ийн хөнгөлөлт эдэлнэ. 50 0
БУСДААС ТҮРҮҮЛЖ БОРЛУУЛАЛТАА ӨСГӨХ СТРАТЕГИ 2021-01-04-нд, 10:00 цаг 20,000₮ 90 46
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2021-01-01-нд, 0:00 цаг 175,000₮ 39 0
House of Training-ийн хөнгөлөлттэй цахим сургалтууд (10 сургалт) 2021-01-01-нд, 0:00 цаг Сэдэв тус бүрийн төлбөр 30,000₮ 100 5
PRINCE2® Foundation, ITIL® 4 Foundation, AgilePM® Foundation - HoT, Luxembourg 2021-01-01-нд, 0:00 цаг Сэдэв тус бүрийн төлбөр 50,000₮ 20 20
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2021-01-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2021-01-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох онлайн сургалт 2020-12-09-нд, 10:00 цаг 200,000₮ 30 26
Pro-Bankers series: Банк, санхүүгийн салбар дахь авлигын эсрэг арга хэмжээ - ANZI, Australia 2020-12-08-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 16
БУСДААС ТҮРҮҮЛЖ БОРЛУУЛАЛТАА ӨСГӨХ СТРАТЕГИ 2020-12-08-нд, 10:00 цаг 20,000₮ 90 51
Дээд шат: Мастер сургагч багш (виртуал танхимын) 2020-12-07-нд, 14:00 цаг Үндсэн төлбөр 689,000 төг. Хөнгөлөлттэй төлбөр 550,000 төг 25 5
Sustainable Development and Capacity Building in COVID-19 Era - HGU, Korea - 12/03 2020-12-03-нд, 9:30 цаг 25,000₮ 100 3
Pro-Bankers series: Бизнесийн уналт, сэргэлт - ANZI, Australia 2020-12-01-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 17
БАРИЛГЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮР АШГИЙН САНХҮҮЖИЛТ 2020-12-01-нд, 0:00 цаг Бүртгэлийн хураамж: 10,000₮ 100 30
Pro-Bankers series: Хүний нөөцийг чадавхжуулах - ANZI, Australia 2020-11-24-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 150 101
Sustainable Development and Capacity Building in COVID-19 Era - HGU, Korea - 11/19 2020-11-19-нд, 9:30 цаг 25,000₮ 100 7
Pro-Bankers series: Өөрийгөө болон бусдыг таних арга: Transactional analysis - ANZI, Australia 2020-11-17-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 54
Ахисан шат: Чиглүүлэгч сургагч багш (танхимын) 2020-11-17-нд, 8:00 цаг Үндсэн төлбөр 689,000 төг. Хөнгөлөлттэй төлбөр 350,000 төг 16 0
CORPORATE CREDIT ANALYSIS AND CASH FLOW PROJECTION FOR LOAN OFFICERS (ADVANCED) - IFC 2020-11-09-нд, 14:00 цаг Сургалтын төлбөр 600,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 25 25
Pro-Bankers series: Санхүүгийн боловсрол - ANZI, Australia 2020-11-03-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 17
CORPORATE CREDIT RISK MANAGEMENT FOR RISK MANAGERS (ADVANCED) - IFC 2020-11-02-нд, 14:00 цаг Сургалтын төлбөр 600,000₮ + Шалгалтын төлбөр 50,000₮ 25 8
БАНК САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН III ЗӨВЛӨГӨӨН 2020-10-22-нд, 14:30 цаг Үнэ төлбөргүй 500 0
Pro-Bankers series: SPIN загварыг ашиглан борлуулалтаа өсгөе - ANZI, Australia 2020-10-20-нд, 19:30 цаг Нийт 30,000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 43
Project financing (virtual classroom) - ANZI, Australia 2020-10-19-нд, 14:00 цаг 550,000₮ 25 6
Дунд шат: Бүтээлч сургагч багш (танхимын) 2020-10-19-нд, 8:00 цаг Үндсэн төлбөр 689,000 төг. Хөнгөлөлттэй төлбөр 350,000 төг 16 11
Pro-Bankers series: Чанаргүй зээлийг удирдах нь - ANZI, Australia 2020-10-13-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 47
Financial Analytical Skills (virtual classroom) - ANZI, Australia 2020-10-12-нд, 10:00 цаг 550,000₮ 25 17
Pro-Bankers series: Салбарын удирдлага - ANZI, Australia 2020-10-06-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 46
PEOPLE MANAGEMENT (virtual classroom) - HoT, Luxembourge 2020-10-05-нд, 14:00 цаг 550,000₮ - 600,000₮ 20 6
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2020-10-01-нд, 0:00 цаг CRB I-III болон CCPP I-III $699, CPB $400 100 4
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2020-10-01-нд, 0:00 цаг 175,000₮ 39 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2020-10-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2020-10-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Annual Conference 2020: COVID19 - SYSTEMIC RISK MANAGEMENT IN MONGOLIAN BANKING 2020-09-23-нд, 11:00 цаг 30,000₮ 100 1
Pro-Bankers series: Зээлийн эрсдэлийн загварчлал - ANZI, Australia 2020-09-22-нд, 19:30 цаг Нийт 30,000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 21
Managing problem loans (virtual classroom) - ANZI, Australia 2020-09-21-нд, 14:00 цаг 550,000₮ 27 26
Pro-Bankers series: Харилцагчаа эргүүлэн татъя - ANZI, Australia 2020-09-15-нд, 19:30 цаг Үнэ төлбөргүй 90 90
Loan monitoring (virtual classroom) - ANZI, Australia 2020-09-14-нд, 14:00 цаг 550,000₮ 25 5
Суурь шат: Сэдэлжүүлэгч сургагч багш (танхимын) 2020-09-14-нд, 8:00 цаг Хөнгөлөлт 350.000 төг 18 17
Risk management in banking (virtual classroom) - HoT, Luxembourge 2020-08-31-нд, 14:00 цаг 550,000₮ - 600,000₮ 16 16
Pro-Bankers series: Худалдааны санхүүжилтийн үндэс ба эрсдэл - ANZI, Australia 2020-08-30-нд, 19:30 цаг Нийт 30.000 төгрөг. Мэргэшсэн Банкир Хөтөлбөрийн гишүүд 50% хөнгөлөлттэй. 90 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох онлайн сургалт 2020-07-06-нд, 15:00 цаг 200,000₮ 25 19
House of Training-ийн хөнгөлөлттэй цахим сургалтууд 2020-07-01-нд, 9:00 цаг Сэдэв тус бүрийн төлбөр 30,000₮ 100 29
УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ХАБЭА-Н СУРГАЛТ 2020-07-01-нд, 9:00 цаг 95,000₮ 15 7
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2020-07-01-нд, 0:00 цаг CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 0
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2020-07-01-нд, 0:00 цаг 175,000₮ 40 1
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2020-07-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2020-07-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
ADVANCED COURSE ON TRADE FINANCE BACK OFFICE OPERATIONS (virtual classroom) - ICC, Czech 2020-06-22-нд, 15:00 цаг 550,000₮ 25 2
ADVANCED COURSE ON TRADE FINANCE BACK OFFICE OPERATIONS (webinar) - ICC, Czech 2020-06-17-нд, 19:30 цаг 30,000₮ Мэргэшсэн банкир хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй 100 3
MANAGING PROBLEM LOANS (virtual classroom) - ANZI, Australia 2020-06-15-нд, 15:00 цаг 550,000₮ 25 0
TRADE FINANCE FRONT OFFICE OPERATIONS (virtual classroom) - ICC, Czech 2020-06-09-нд, 15:00 цаг 320,000₮ 25 0
MANAGING PROBLEM LOANS (webinar) - ANZI, Australia 2020-06-03-нд, 19:30 цаг 30,000₮ Мэргэшсэн банкир хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй 100 22
MANAGING PROBLEM LOANS (webinar) - ANZI, Australia (2) 2020-06-03-нд, 19:30 цаг 30,000₮ Мэргэшсэн банкир хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй 100 0
“САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ НЬ” ОНЛАЙН СЕМИНАР, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 2020-06-03-нд, 16:00 цаг Үнэ төлбөргүй 100 40
THE EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAMME - RBA, UK 2020-06-02-нд, 9:00 цаг Бүртгэлийн хураамж: 100,000₮ Сургалтын төлбөр: 4,500$ 10 0
TRADE FINANCE FRONT OFFICE OPERATIONS (webinar) - ICC, Czech 2020-05-27-нд, 19:30 цаг 30,000₮ Мэргэшсэн банкир хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй 100 6
Branch manager as CEO (online) - ANZI, Australia 2020-05-18-нд, 15:00 цаг 450,000₮ 25 17
Marketing And Selling Of Product And Services (Webinar) - ANZI, Australia 2020-05-06-нд, 19:30 цаг 30,000₮ Мэргэшсэн банкир хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй 80 11
"Collaboration for Digital transformation" мэдлэг хуваалцах вебинар 2020-04-23-нд, 19:30 цаг 0₮ 80 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох онлайн сургалт 2020-04-22-нд, 11:00 цаг 200,000₮ 25 22
Сургагч багшийн сургалт: Суурь шат (Бүтээлч сургагч багш) 2020-04-13-нд, 8:00 цаг 689,000₮ 16 0
Комплаенс ба Ёс зүй, BFA 2020-04-10-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 50 1
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2020-04-01-нд, 0:00 цаг CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 2
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2020-04-01-нд, 0:00 цаг 175,000₮ 40 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2020-04-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2020-04-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2020-04-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Жижиг дунд үйлдвэрт олгох зээлийг хэрхэн зөв үнэлэх тухай онол - Гадаад Худалдааны Академи 2020-01-22-нд, 9:00 цаг 195,000₮ - Өдрийн хоол багтсан 25 3
Computer Hacking Forensic Investigator /CHFI/ - Empasoft Academy 2019-12-17-нд, 9:00 цаг 2,500,000₮ 15 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-12-12-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 25 7
Ёс зүйт хакерын сургалт /CEH/ - Empasoft Academy 2019-12-10-нд, 9:00 цаг 2,500,000₮ 15 1
САЛБАРЫГ ҮР АШИГТАЙ УДИРДАХ НЬ - СИМУЛЯЦИД СУУРИЛСАН СУРГАЛТ 2019-12-10-нд, 8:00 цаг 700,000₮ 25 10
Pro-Bankers Series: ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ БРЭНД БОЛГОХ НЬ 2019-12-04-нд, 7:00 цаг 20,000₮ (Хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй) 40 39
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-12-02-нд, 0:00 цаг CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 1
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-12-02-нд, 0:00 цаг 175,000₮ 40 1
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-12-02-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-12-02-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2019-12-02-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Pro-Bankers Series: Building Leaders with Leadership Pipeline 2019-11-20-нд, 7:00 цаг 20,000₮ (Хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй) 40 6
Сургагч багшийн сургалт: Ахисан түвшин (Чиглүүлэгч сургагч багш) 2019-11-18-нд, 9:00 цаг 900,000₮ 20 16
Knowledge Sharing Seminar: Тогтвортой санхүүжилтийг хэрэгжүүлэх шаардлага ба шинэ боломжууд 2019-11-13-нд, 7:00 цаг Үнэ төлбөргүй 60 60
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ II: Урт хугацаат зээл 2019-11-12-нд, 9:00 цаг 280,000₮ 15 15
Pro-Bankers Series: Хэцүү харилцагчийг удирдах нь 2019-11-06-нд, 7:00 цаг 20,000₮ (Хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй) 65 61
Advanced Capital Markets: Derivatives, Structured products & The Mechanics of Swaps - HoT, Luxembourg 2019-11-04-нд, 9:00 цаг 1,000,000₮ 25 21
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ I: Богино хугацаат зээл 2019-10-29-нд, 9:00 цаг 280,000₮ 15 12
Санхүүгийн салбарт ажиллах нь яагаад бахархмаар хэрэг вэ? 2019-10-26-нд, 11:00 цаг 50'000₮ (МУИС-ийн Санхүүгийн тэнхимийн сонгосон оюутнуудад үнэгүй) 20 20
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Зээл авах шалтгааны шинжилгээ I: Богино хугацаат зээл 2019-10-23-нд, 9:00 цаг 280,000₮ 15 15
Pro-Bankers Series: Салбарыг үр ашигтай удирдах нь 2019-10-23-нд, 7:00 цаг 20,000₮ (Хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй) 40 33
Pro-Bankers Series: Салбарыг үр ашигтай удирдах нь (2) 2019-10-23-нд, 7:00 цаг 20,000₮ (Хөтөлбөрийн гишүүд үнэ төлбөргүй) 40 0
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II (In-House #2) 2019-10-18-нд, 9:00 цаг 280,000₮ 15 15
Мэдлэг хуваалцах семинар: WCBI-ийн 23-р форум 2019-10-16-нд, 7:00 цаг 0₮ 40 22
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II 2019-10-15-нд, 9:00 цаг 280,000₮ 15 15
ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨХ, ДАСАН ЗОХИЦОХ 2019-10-09-нд, 7:00 цаг Мэргэшсэн Банкир гишүүн төлбөргүй 40 12
БАНК САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН 2019-10-08-нд, 13:30 цаг 100,000₮ 200 184
Leadership and high performing teams - HoT, Luxembourg 2019-10-08-нд, 9:00 цаг 1,000,000₮ 25 9
Corporate Account Management and Relationship Banking - ANZI, Australia 2019-09-26-нд, 9:00 цаг 800,000₮ 25 15
Pro-Bankers Series: MACRO ECONOMIC IMPACT ON CREDIT RISK 2019-09-25-нд, 7:00 цаг 20,000₮ 50 29
Financial Analytical Skills - ANZI, Australia 2019-09-23-нд, 9:00 цаг 900,000₮ 25 21
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ I (2) 2019-09-17-нд, 9:00 цаг 280,000₮ 15 15
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ I 2019-09-13-нд, 9:00 цаг 280,000₮ 15 15
Кастодиан банк ба хөрөнгө оруулалтын сан 2019-09-11-нд, 7:00 цаг 20,000₮ 20 12
Цагийн менежмент 2019-09-04-нд, 7:00 цаг 20,000₮ 60 47
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-09-02-нд, 0:00 цаг 175,000₮ 40 0
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-09-02-нд, 0:00 цаг CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 0
eLearning programme (93) - Intuition, UK 2019-09-02-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-09-02-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-09-02-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 1
Сургагч багшийн сургалт: Дунд шат (Сэдэлжүүлэгч сургагч багш) 2019-08-26-нд, 8:00 цаг 689,000₮ 18 17
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-08-22-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 25 12
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Бизнесийн эрсдлийн шинжилгээ I: Үндсэн ойлголтууд 2019-08-08-нд, 9:00 цаг 280,000₮ 15 2
Бататгах хэлэлцүүлэг: Банкны салбарын зохицуулалт, Базел 2019-07-04-нд, 17:00 цаг Үнэ төлбөргүй 40 37
Risk Management- Regulation for Banks (BASEL) - HoT, Luxembourg 2019-07-02-нд, 9:00 цаг 1,000,000₮ 25 25
C-Suite Series: Banks regulation, BASEL 2019-07-01-нд, 14:00 цаг Үнэ төлбөргүй 25 15
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ: "Би банкир" Шинэ үеийн банкир төслийн брэнд сургалт 2019-06-22-нд, 10:00 цаг 70,000₮ 25 19
Pro-Bankers Series: Нөлөөлөх урлаг 2019-06-21-нд, 7:30 цаг Үнэ төлбөргүй 50 50
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ II: Тохируулга ба дадлага 2019-06-19-нд, 14:00 цаг 135,000₮ 16 16
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-06-11-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 27 27
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ: MS PowerPoint програмыг үр бүтээлтэй ашиглах нь 2019-06-08-нд, 12:00 цаг 40,000₮ 15 12
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ: Санаагаа бичгээр оновчтой илэрхийлэх нь: Онолын ойлголт ба дадлага 2019-06-08-нд, 10:00 цаг 70,000₮ 10 10
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ: Цахим аюулгүй байдал таны амьдралд 2019-06-08-нд, 10:00 цаг 40,000₮ 15 4
Бататгах хэлэлцүүлэг: Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, шинэчлэлт - ANZI, Australia 2019-06-06-нд, 17:00 цаг Үнэ төлбөргүй 50 12
Product Development And Re-Engineering For Banks, ANZI 2019-06-06-нд, 9:00 цаг 800,000₮ 25 16
Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь 2019-06-05-нд, 16:00 цаг Үнэ төлбөргүй. 50 1
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Санхүүгийн тайлангийн эрсдлийн шинжилгээ I: Данс тус бүрээр 2019-06-05-нд, 9:00 цаг 135,000₮ 17 17
Pro-Bankers Series: Corporate Account Management 2019-06-05-нд, 7:30 цаг Үнэ төлбөргүй 50 34
Бататгах хэлэлцүүлэг: Банк санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний маркетинг, борлуулалт - ANZI, Australia 2019-06-04-нд, 17:00 цаг Үнэ төлбөргүй 50 0
Marketing And Selling Financial Services For The Financial Services Industry, ANZI 2019-06-03-нд, 9:00 цаг 900,000₮ 25 7
Pro-Bankers Series: Financial Analytical Skills 2019-06-03-нд, 7:30 цаг Үнэ төлбөргүй 50 50
Комплаенс ба Ёс зүй, BFA 2019-06-01-нд, 9:00 цаг 55,000₮ 50 4
Харилцагчийн үйлчилгээ - БСА 2019-05-29-нд, 7:30 цаг 10,000₮ 60 60
ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН СУРГАЛТ: Санаагаа бичгээр оновчтой илэрхийлэх нь: Онолын ойлголт ба дадлага 2019-05-25-нд, 10:00 цаг 70,000₮ 10 10
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН MNS ISO:30400 БАГЦ СТАНДАРТЫН ТАНИЛЦУУЛГА 2019-05-24-нд, 7:30 цаг 25,000₮ 30 26
ЗЭЭЛ, ЭРСДЭЛИЙН СУРГАЛТ: Эдийн засгийн салбарын эрсдлийн шинжилгээ 2019-05-22-нд, 10:00 цаг 70,000₮ 15 14
ITIL FOUNDATION v4: Information Technology Infrastructure Library, Empasoft Academy 2019-05-20-нд, 9:00 цаг 2,000,000₮ 15 0
Women Leadership 2019-05-17-нд, 18:30 цаг 20,000₮ 25 0
Pro-Bankers Series: Understanding yourself and others with TA 2019-05-17-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 51 51
Resolving conflict through negotiation - ANZI, Australia 2019-05-16-нд, 9:00 цаг 800,000₮ 25 14
Pro-Bankers Series: Spotting lies and concealed emotions 2019-05-16-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 52 52
Survival skills for new managers - ANZI, Australia 2019-05-14-нд, 9:00 цаг 800,000₮ 25 4
C-Suite Series: Managing complexity and decision making & Managing change with EQ 2019-05-13-нд, 14:00 цаг Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой. 40 15
Харилцагчийн үйлчилгээ - БСА 2019-05-08-нд, 8:00 цаг 10,000₮ 60 35
Certification Programme: AML & CTF Foundation level - HoT, Luxembourg 2019-05-06-нд, 9:00 цаг 1,000,000₮ 25 24
Бататгах хэлэлцүүлэг: Зээлийн сургагч багшийн сургалт - ANZI, Australia 2019-04-12-нд, 17:00 цаг 25,000₮ 40 0
Training of trainer for credit assessment skills, ANZI 2019-04-12-нд, 9:00 цаг 350,000₮ 20 0
Бататгах хэлэлцүүлэг: Зээлийн мониторинг - ANZI, Australia 2019-04-11-нд, 17:00 цаг 25,000₮ 40 0
Professional Bankers series: Product Development and Re-Engineering, ANZI 2019-04-11-нд, 8:00 цаг 25,000₮ 50 13
Loan Monitoring, ANZI 2019-04-10-нд, 9:00 цаг 800,000₮ 25 14
Бататгах хэлэлцүүлэг: ЖДҮ зээл - ANZI, Australia 2019-04-09-нд, 17:00 цаг 25,000₮ 40 0
Professional Bankers series: Sales and Marketing of Financial Service, ANZI 2019-04-09-нд, 8:00 цаг 25,000₮ 50 20
Business and Small and Medium size enterprise, ANZI 2019-04-08-нд, 9:00 цаг 800,000₮ 25 4
Комплаенс ба Ёс зүй 2019-04-01-нд, 9:00 цаг 55,000₮ 50 9
eLearning Certified Retail Banking and Cards & Payments Professional (6) - RBA, UK 2019-04-01-нд, 0:00 цаг CRB I болон CCPP I - $799, CRB II болон CCPP II - $1049, CRB III болон CCPP III - $1249 100 9
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-04-01-нд, 0:00 цаг 175,000₮ 40 1
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2019-04-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2019-04-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 8
eLearning programme (11) - ANZI, Australia 2019-04-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-03-28-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 25 21
COBIT5: Implementation - Empasoft Academy 2019-03-28-нд, 9:30 цаг 2,800,000₮ 15 1
COBIT5: Foundation - Empasoft Academy 2019-03-25-нд, 9:30 цаг 2,800,000₮ 15 1
Сургагч багшийн сургалт: Суурь шат 2019-03-25-нд, 8:00 цаг 689,000₮ 16 15
Professional Bankers series: Cyber Security Concerns in the Digital Era 2019-03-15-нд, 8:00 цаг 25,000₮ 50 16
Big Data Analysis, ANZI 2019-03-13-нд, 9:00 цаг 900,000₮ 28 28
Professional Bankers series: Data Privacy, Protection and GDPR 2019-03-13-нд, 8:00 цаг 25,000₮ 50 14
C-Suite series: Digital transformation in Financial Services 2019-03-11-нд, 18:00 цаг Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой. 20 5
Digital transformation, ANZI 2019-03-11-нд, 9:00 цаг 800,000₮ 25 18
Харилцагчийн үйлчилгээ 2019-02-22-нд, 17:30 цаг Үнэ төлбөргүй 30 30
Professional series: Emotional Intelligence 2019-02-20-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 60 60
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2019-02-14-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 25 12
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Ерөнхий ур чадвар 2019-01-27-нд, 9:00 цаг 357,800₮ 10 6
eLearning - Certificate in Applied Management, ANZI 2019-01-01-нд, 0:00 цаг 175,000₮ 100 69
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-12-19-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 25 11
Microsoft SharePoint Server 2016: Empasoft Academy 2018-12-18-нд, 18:30 цаг 1,490,000₮ 15 0
Microsoft Power BI: Empasoft Academy 2018-12-17-нд, 10:00 цаг 2,300,000₮ 15 0
ISACA CISA: Empasoft Academy 2018-11-26-нд, 18:30 цаг 2,500,000₮ 15 1
АНУ-д банкираар ажилласан туршлага хуваалцах семинар 2018-11-24-нд, 10:00 цаг 80,000₮ 30 24
Даатгалын зуучлалын өнөөгийн байдал, олон улсын туршлага: v-Conference - KBI, Korea 2018-11-22-нд, 16:00 цаг 25,000₮ 40 9
Зөрчилдөөнийг удирдах, хэлцэл хийх урлаг - ANZI, Australia 2018-11-21-нд, 9:00 цаг 750,000₮ 25 25
Харилцагчийн үйлчилгээ - ANZI, Australia 2018-11-19-нд, 9:00 цаг 680,000₮ 25 16
Бататгах хэлэлцүүлэг: Мэдээллийн технологийн аудит - HoT, Luxembourg 2018-11-16-нд, 16:30 цаг 25,000₮ 40 24
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Зээлийн ур чадвар сургалтын элсэлтийн шалгалт 2018-11-15-нд, 0:00 цаг 69,000₮ 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-11-13-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 25 18
Information technology audit - HoT, Luxembourg 2018-11-13-нд, 9:00 цаг 1,000,000₮ 25 15
Executive series: IT Audit - HoT, Luxembourg 2018-11-12-нд, 16:00 цаг Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой. 25 12
Банкирыг бэлтгэх түргэвчилсэн сургалт 2018-11-12-нд, 9:00 цаг 3,005,000₮ 20 2
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Борлуулалтын ур чадвар 2018-11-10-нд, 0:00 цаг 1,015,000₮ 15 5
COBIT5: Implementation - Empasoft Academy 2018-11-08-нд, 9:30 цаг 2,300,000₮ 15 0
Data analysis-1: Empasoft Academy 2018-11-05-нд, 18:30 цаг 800,000₮ 15 1
COBIT5: Foundation - Empasoft Academy 2018-11-05-нд, 9:30 цаг 2,300,000₮ 15 2
Ёс зүйт хакерын сургалт - Empasoft Academy 2018-10-29-нд, 9:30 цаг 3,300,000₮ 15 0
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Ерөнхий ур чадвар 2018-10-29-нд, 0:00 цаг 257,800₮ 15 3
Худалдааны санхүүжилт: Ахисан түвшний сургалт - ICC, Czech 2018-10-24-нд, 9:00 цаг 850,000₮ 25 13
Худалдааны санхүүжилт: Танилцуулах сургалт - ICC, Czech 2018-10-23-нд, 9:00 цаг 200,000₮ 40 10
Танилцуулга сургалт: Харилцагчийн үйлчилгээ - ANZi, Australia 2018-10-19-нд, 17:30 цаг 25,000₮ 25 14
Танилцуулга сургалт: Зөрчилдөөнийг удирдах болон хэлцэл хийх урлаг - ANZi, Australia 2018-10-19-нд, 17:30 цаг 25,000₮ 25 1
Салбарын удирдлага - ANZI, Australia 2018-10-17-нд, 9:00 цаг 750,000₮ 25 18
Байгууллагын харилцагчийг удирдахуй - ANZI, Australia 2018-10-15-нд, 9:00 цаг 680,000₮ 25 2
БАНК САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН 2018-10-12-нд, 14:00 цаг 100,000₮ 203 203
Talent management - HoT, Luxembourg 2018-10-09-нд, 9:00 цаг 1,000,000₮ 25 21
Executive series: Talent management - HoT, Luxembourg 2018-10-08-нд, 16:00 цаг Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой. 25 23
Танилцуулга сургалт: Салбарын удирдлага - ANZi, Australia 2018-09-21-нд, 17:30 цаг 25,000₮ 25 0
Financial Analytical Skills - Critical review of financial data - ANZI, Australia 2018-09-19-нд, 8:30 цаг 750,000₮ 25 22
Танилцуулга сургалт: Байгууллагын харилцагчийг удирдахуй - ANZi, Australia 2018-09-18-нд, 17:30 цаг 25,000₮ 25 2
Business And Small And Medium Size Enterprise (SME) Lending - ANZI, Australia 2018-09-17-нд, 8:30 цаг 680,000₮ 26 26
Репо хэлцлийн сургалт - FrontClear, Netherland 2018-09-13-нд, 9:00 цаг Сургалт төлбөргүй, оролцооны хураамж 50,000₮ 40 38
Executive series "Repo" - FrontClear, Netherland 2018-09-12-нд, 13:00 цаг 50,000₮ 25 8
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-09-06-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 25 24
Банкны шинэ ажилтны сургалт 2018-09-05-нд, 0:00 цаг Түвшин бүрт өөр төлбөртэй тул бүртгэл хийх үедээ харах боломжтой. 11
Комплаенс ба Ёс зүй 2018-09-01-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 50 4
Комплаенс ба Ёс зүй 2018-08-01-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 50 2
eLearning Credit Life Cycle (webinar + simulation)- PortfolioQuest, USA 2018-07-01-нд, 9:00 цаг 350,000₮ 25 0
eLearning Certified Retail Banking (3) - RBA, UK 2018-07-01-нд, 0:00 цаг CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2018-07-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-07-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-07-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
Investment Opportunity: v-Conference - KBI, Korea 2018-06-26-нд, 14:00 цаг 90,000₮ 40 32
Танилцуулга сургалт: SME Lending & Financial Analytical Skills - ANZi, Australia 2018-06-16-нд, 13:00 цаг Төлбөргүй 40 32
Loan Monitoring skills for Bank Executives - ANZI, Australia 2018-06-14-нд, 8:30 цаг 680,000₮ 25 19
Managing Problem Loans - Corporate Financing for Growth for Effective Organisational Management - ANZI, Australia 2018-06-11-нд, 8:30 цаг 750,000₮ 25 20
Сургагч багшийн сургалт: Дунд шат 2018-06-10-нд, 8:00 цаг 689,000₮ 15 15
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-06-07-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 22 20
Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь 2018-06-04-нд, 15:00 цаг Үнэ төлбөргүй. 50 19
Шинэ үеийн банкир - Хандлага төлөвшүүлэх сургалт 2018-06-04-нд, 9:00 цаг 240,000₮ 20 3
Мэдлэг хуваалцах семинар: Shaping the Future of Your Bank 2018-05-30-нд, 8:00 цаг 10,000₮ 40 30
ISACA CISA - Empasoft 2018-05-29-нд, 9:00 цаг 2,500,000₮, үүнд ISACA гишүүнчлэлийн хураамж, шалгалтын төлбөр багтаагүй. 10 0
Executive series: Cyber security - HoT, Luxembourg 2018-05-24-нд, 16:00 цаг 300,000₮ 30 9
Complementary Discussion: Cyber security - HoT, Luxembourg 2018-05-23-нд, 17:00 цаг 30,000₮ 50 26
Cyber and Information Security Management - HoT, Luxembourg 2018-05-21-нд, 9:00 цаг 1,000,000₮ 25 11
Мэдлэг хуваалцах семинар: FINTALENT DEVELOPMENT in the Digital Era 2018-05-18-нд, 8:00 цаг Банк бүр улирлын төлбөр төлсөн байна. 50 39
COBIT5: Foundation - Empasoft 2018-05-14-нд, 9:00 цаг 2,300,000₮ 10 1
Executive series: Private Banking - HoT, Luxembourg 2018-05-12-нд, 10:00 цаг 300,000₮ 30 13
COBIT5: Implementation - Empasoft 2018-05-09-нд, 9:00 цаг 2,300,000₮ 10 0
Certified Private Banker - HoT, Luxembourg 2018-05-07-нд, 9:00 цаг 1,200,000₮ 15 13
Бүс нутгийн сургалт - Өмнөговь 2018-05-05-нд, 9:00 цаг Амталгаа - 39000, Мэргэжлийн сургалт - 432000 50 0
eLearning Certified Retail Banking (3) - RBA, UK 2018-05-01-нд, 0:00 цаг CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 1
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-05-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 3
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-05-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2018-05-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Ур чадварын AMELIA тест 2018-04-25-нд, 14:00 цаг 50000₮ 2 0
Professional series 2018-04-25-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 50 50
Танилцуулга сургалт: Managing Problem Loans - ANZi, Australia 2018-04-18-нд, 13:00 цаг Төлбөргүй 40 17
Operational Risk Evaluation - For effective organisational management - ANZI, Australia 2018-04-16-нд, 8:30 цаг 680,000₮ 25 24
Бүс нутгийн сургалт - Баянхонгор 2018-04-14-нд, 9:00 цаг Амталгаа - 39000, Мэргэжлийн сургалт - 432000 50 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-04-12-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 20 19
Комплаенс ба Ёс зүй 2018-04-02-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 50 0
Ур чадварын AMELIA тест 2018-03-23-нд, 14:00 цаг 55800₮ 2 1
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2018-03-21-нд, 8:30 цаг $36 10 1
Сургагч багшийн сургалт 2018-03-05-нд, 8:00 цаг 689,000₮ 15 15
Certified Retail Banking eLearning (3) - RBA, UK 2018-03-01-нд, 0:00 цаг CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 3
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-03-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 1
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-03-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 5
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, GB 2018-03-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 3
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-02-01-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 20 17
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2018-02-01-нд, 8:30 цаг 36$ 21 0
Комплаенс ба Ёс зүй 18/02 2018-02-01-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 40 0
Бүс нутгийн сургалт - Дорноговь 2018-01-20-нд, 9:00 цаг Амталгаа - 39000, Мэргэжлийн сургалт - 432000 50 1
Professional series - RBA 2018-01-16-нд, 8:00 цаг 0₮ 50 50
Комплаенс ба Ёс зүй 18/01 2018-01-02-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 40 1
Ур чадварын тест [I-II] 2018-01-01-нд, 14:00 цаг 55800₮ 10 1
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-12-06-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 30 21
Trade Finance eLearning [Basic level] - eBSI, Ireland 2017-12-01-нд, 0:00 цаг 368,750₮ 50 3
Комплаенс ба Ёс зүй 17/12 2017-12-01-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 40 35
Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ 2017-12-01-нд, 0:00 цаг 35,000₮ 40 0
Complementary Discussion - Operational Risk Management - HoT, Luxembourg 2017-11-29-нд, 16:30 цаг 30,000₮ 40 30
Measuring and Managing Operational Risk in Banking - HoT, Luxembourg 2017-11-27-нд, 9:00 цаг 900,000₮ 29 29
Шинэ үеийн банкир - Орон тооны бус ажилтан 2017-11-27-нд, 0:00 цаг 0₮ 25 11
Certificate in Capital Market eLearning - ANZI, Australia 2017-11-13-нд, 0:00 цаг 175,000₮ 50 49
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-11-06-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 40 34
TOEIC шалгалтын бүртгэл [XI сар] 2017-11-01-нд, 8:30 цаг 36$ 10 3
Complementary discussion - AML & CTF 2017-10-27-нд, 14:00 цаг Төлбөргүй 45 44
Fintech - House of Training, Luxembourg 2017-10-25-нд, 9:00 цаг 300,000₮ 20 19
Prevention of Money Laundering & Counter-Terrorist Financing 2017-10-23-нд, 9:00 цаг 900,000₮ 20 17
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-10-11-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 15 14
Complementary Discussion - Mechanics of Derivatives 2017-10-06-нд, 17:00 цаг Төлбөргүй 50 50
Mechanics of Derivatives 2017-10-03-нд, 9:00 цаг 1,000,000₮ 26 26
Худалдааны санхүүжилт 2017-10-02-нд, 9:00 цаг 900,000₮ 15 13
BBA: Branch simulation 2017-09-25-нд, 9:00 цаг 1,000,000₮ 25 19
Project finance for businesses 2017-09-14-нд, 14:00 цаг 80,000₮ 35 18
Project Finance 2017-09-11-нд, 9:00 цаг 1,000,000₮ 29 29
Professional series [2017/09/08] 2017-09-08-нд, 8:00 цаг 0₮ 50 50
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-09-01-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 25 3
Annual conference 2017 with KBI 2017-08-29-нд, 13:00 цаг 120,000₮ 0
TOEIC шалгалтын бүртгэл [VI-VII сар] 2017-07-19-нд, 8:30 цаг 35$ 10 1
Financial Analysis / Санхүүгийн шинжилгээ [ANZI] 2017-07-06-нд, 9:00 цаг 399,000₮ 25 24
TOEIC шалгалтын бүртгэл [VI-VII сар] 2017-07-05-нд, 8:30 цаг 35$ 10 4
Coach/Mentor - Бусад байгууллага 2017-07-04-нд, 9:00 цаг 190,000₮ 30 7
Coach/Mentor - Хувь нийлүүлэгч банкууд 2017-07-03-нд, 9:00 цаг 175,000₮ 30 7
SME Lending / ЖДҮ-ийн зээл [ANZI] 2017-07-03-нд, 9:00 цаг 599,000₮ 25 17
Ур чадварын тест [VI-VII] 2017-06-29-нд, 14:00 цаг 50000₮ 10 4
HR analytics and metrics - Бусад байгууллага 2017-06-29-нд, 9:00 цаг 370,000₮ 30 26
V-Conference KBI Private Banking 2017-06-28-нд, 16:00 цаг 90,000₮ 30 5
TOEIC шалгалтын бүртгэл [VI-VII сар] 2017-06-28-нд, 8:30 цаг 35$ 10 5
HR analytics and metrics - Хувь нийлүүлэгч банкууд 2017-06-27-нд, 9:00 цаг 250,000₮ 30 12
Сургагч багшийн сургалт 2017-06-19-нд, 8:00 цаг 680,000₮ 15 14
Complementary discussion - Internal audit 2017-06-16-нд, 18:00 цаг 0₮ 50 15
Ур чадварын тест 2017-06-14-нд, 14:00 цаг 50000₮ 10 8
TOEIC шалгалтын бүртгэл [V-VI сар] 2017-06-14-нд, 8:30 цаг 35$ 10 9
Дотоод аудит /Internal audit/ - HoT 2017-06-12-нд, 9:00 цаг 1,111,000₮ 15 12
Ур чадварын тест 2017-06-07-нд, 14:00 цаг 0₮ 10 0
TOEIC шалгалтын бүртгэл [V-VI сар] 2017-06-07-нд, 8:30 цаг 35$ 10 9
Ур чадварын тест 2017-05-31-нд, 13:00 цаг 55800₮ 10 16
TOEIC шалгалтын бүртгэл [V-VI сар] 2017-05-31-нд, 8:30 цаг 35$ 10 11
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-05-24-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 18 10
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-05-24-нд, 8:30 цаг 35$ 21 1
Асуудалтай зээлийг шийдвэрлэх алхмууд 2017-05-23-нд, 14:00 цаг 65,000₮ 26 30
Мэдлэг хуваалцах семинар 2017-05-18-нд, 8:00 цаг Банк бүрийн улирлын төлбөр төлсөн байна. 60 54
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-05-10-нд, 8:30 цаг 35$ 21 1
Зээлийн шинжилгээ (ЗА-3 түвшин) сургалтын шалгалт 2017-05-06-нд, 0:00 цаг Сонголтоос хамааран үнэлгээ өөрчлөгдөнө. 20 4
Комплаенс ба Ёс зүй [05] 2017-05-01-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 100 0
ЗА-3 түвшний сургалтын бүртгэл 2017-04-28-нд, 9:00 цаг 50,000₮ 50 20
Харилцагчийн үйлчилгээ 2017-04-25-нд, 9:00 цаг 106,000₮ 15 0
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны үнэлгээ 2017-04-24-нд, 9:00 цаг 100,000₮ 15 13
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн сургалт 2017-04-21-нд, 15:00 цаг 35,000₮ 31 0
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-04-19-нд, 8:30 цаг 35$ 21 3
Алтны санхүүжилт 2017-04-05-нд, 14:00 цаг 250,000₮ 25 17
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-04-01-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 0
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-04-01-нд, 0:00 цаг 55,000₮ 0
Комплаенс ба Ёс зүй, BFA 2017-04-01-нд, 0:00 цаг 55,000₮ 0
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн сургалт 2017-03-24-нд, 15:00 цаг 35,000₮ 31 22
Risk management regulation in banks 2017-03-20-нд, 9:00 цаг 888,000₮ 25 20
SWIFT 2017-03-15-нд, 9:00 цаг 400€ 15 4
Corporate Valuation 2017-03-13-нд, 9:00 цаг 888,000₮ 25 25
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн сургалт 2017-03-10-нд, 15:00 цаг 35,000₮ 31 26
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-03-01-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 0
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-03-01-нд, 0:00 цаг 55,000₮ 0
Комплаенс ба Ёс зүй, BFA 2017-03-01-нд, 0:00 цаг 55,000₮ 0
Risk management - KBI video conference 2017-02-23-нд, 15:00 цаг 5 хүртэлх оролцогчид 250.0₮, нэмэлт оролцогч бүр +50.0₮ 50 22
Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн сургалт 2017-02-23-нд, 15:00 цаг 35,000₮ 31 31
Зээлийн ажилтны ёс зүй 2017-02-20-нд, 14:00 цаг 250,000₮ 20 1
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-02-09-нд, 14:00 цаг 300,000₮ 18 18
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2017-02-08-нд, 8:30 цаг 35$ 21 4
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-02-01-нд, 0:00 цаг 27,800₮ 0
Мэдлэг хуваалцах семинар - Мөнгө угаалт, терроризмын санхүүжилтын эсрэг 2017-01-26-нд, 8:00 цаг 0₮ 50 40
"Шинэ үеийн банкир" уулзалт 2017-01-04-нд, 11:40 цаг 0₮ 1
Барьцаа хөрөнгийн үнэлгээ [16.12] 2016-12-12-нд, 9:00 цаг 150,000₮ 45 0