ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН MNS ISO:30400 БАГЦ СТАНДАРТЫН ТАНИЛЦУУЛГА

ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ТУХАЙ
МЭРГЭШСЭН БАНКИР ХӨТӨЛБӨРИЙН ГИШҮҮД КУПОН КОД ОРУУЛЖ 100%-ИЙН ХӨНГӨЛӨЛТӨӨ АВНА УУ!

Олон улсын хүний нөөцийн менежментийн 30400 зургаан багц стандарт нь Америк, Канад, Их Британи, Болгар, Франц, Монгол зэрэг орнуудад нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж байна.

Монгол Улсад 2018 оны 05 сараас Монос группийн санаачилгаар Хүний нөөцийн 6 багц стандартын төслийг хэрэгжүүлж Монгол Улсын Стандарт хэмжил зүйн Ерөнхий газарт хүлээлгэн өгч баталгаажуулсан.

ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГ:

Хүний нөөцийн чиглэлээр ажилладаг бүх ажилтнууд, байгууллагын удирдлага

АГУУЛГА:

 1. MNS ISO 30400:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо
 2. MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал
 3. MNS ISO/TR 30406:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Байгууллагын түвшний тогтвортой ажил эрхлэлтийн менежмент
 4. MNS ISO/TS 30407:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн нэгжийн өртөг
 5. MNS ISO 30408:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Хүний нөөцийн засаглал
 6. MNS ISO 30409:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Ажиллах хүчний төлөвлөлт

СУРГАГЧ БАГШ

Ю.НАРАНЦАЦРАЛ
Ю.НАРАНЦАЦРАЛОлон улсын хүний нөөцийн менежментийн стандартын академийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Глобал талент менежмент ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, Банк санхүүгийн академийн сургагч багш

Хүний нөөцийн чиглэлээр ажлын туршлага:

 • Азийн хөгжлийн банк
 • Голомт банк
 • ХААН Банк
 • М-Си-Эс Проперти
 • Юнител групп

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2019-05-24-нд, 7:30 цаг
Сургалт дуусах огноо 2019-05-24-нд, 8:50 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2019-05-21-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 30
Бүртгүүлсэн 26
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2019-05-23-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 25,000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
Сургалтын ангилалууд МЭРГЭШСЭН БАНКИР ХӨТӨЛБӨР
25,000 4
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил