Survival skills for new managers - ANZI, Australia

ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ТУХАЙ
МЭРГЭЖЛИЙН БАНКИР ХӨТӨЛБӨРИЙН ОРОЛЦОГЧ БОЛОН СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН ГИШҮҮН БАНКУУД КУПОН КОДОО ОРУУЛЖ 25%-ИЙН ХӨНГӨЛӨЛТӨӨ АВНА УУ!

СУРГАЛТ АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР ДАГАЛДАХ МОНГОЛ ОРЧУУЛГАТАЙ ЯВАГДАНА.

УДИРДАХ АЖИЛТНЫГ МАНЛАЙЛАЛД ХӨТЛӨХ НЬ – III

ЗОРИЛГО:ЗОРИЛТОТ БҮЛЭГ:АРГА БАРИЛ:ХУГАЦАА:

Байгууллага чадварлаг удирдах ажилтныг тасралтгүй, байнга эрэлхийлж байдаг. Шинээр томилогдсон залуу удирдах ажилтан ажил олгогчийн хүлээлтэд нийцэж, богино хугацаанд өөрийгөө харуулж чадаагүйгээс карьер өсөлтийн замаа хаах тохиолдол элбэг. Харин ажил олгогч нь залуу удирдах ажилтаныг дэмжих, ур чадварыг хөгжүүлэх, шинэ албан тушаал дээр ажиллах талаар коучинг, менторинг хийгээгүйгээс залуу удирдагч байгууллагын уламжлалт удирдлагын арга барилыг хэрэгжүүлэхээс өөр аргагүй байдалд хүрнэ.

Энэ сургалтаар хүн удирдах системт арга барилыг зааж, залуу удирдагчийн өрсөлдөх 4 ур чадварыг хөгжүүлсээр албан тушаал дээрээ тогтвортой ажиллах, өсөн дэвжих боломж нэмэгдэнэ.

Шинээр томилогдсон удирдах ажилтан, байгууллагын өсөх ирээдүйтэй ажилтан, бүх шатны удирдах ажилтан болон хүн удирдах ур чадвараа хөгжүүлэх хүсэлтэй менежер

Чиглүүлэгчтэй харилцан яриа, сургалтын агуулгыг баяжуулах бодит жишээ кейс/scenario analyses-т хийх дүн шинжилгээ, багаар болон бие дааж гүйцэтгэх дасгал, дасгал ажил, асуултын хариултын хэсэгтэй.

2019 оны 5-р сарын 14-15-ны өдрүүдэд, 2 хоног, 9:00-17:00 цагт

СУРГАЛТЫН АГУУЛГА

  1. Манлайллыг удирдах арга барилтай хослуулж, удирдах ур чадварыг төгөлдөржүүлэх
  2. Хамтран ажиллах хандлагыг хэрхэн бий болгох вэ?
  3. Хамтран ажиллах хандлагыг бий болгоход харилцааны ур чадварыг ашиглах нь
  4. Гүйцэтгэлийн чанар
  5. Цаг зав багатай үед хэрхэн коүчинг хийх вэ?
  6. Багт үүссэн зөрчлийг шийдвэрлэх
  7. Бататгал

СУРГАГЧ БАГШ

Thomas Lai
Thomas LaiANZI trainer

Thomas Lai, has more than 25 years’ experience in facilitating courses anchored on Customer Engagement, Transactional Analysis, EQ, Lie and Deception and Motivational Interviewing. He has designed engagement surveys, mystery shopping and call audits and conducted various leadership courses, including coaching and mentoring.

Formerly an HRD specialist with Globe Silk Store, he has also worked with a Singapore consulting firm as their country manager. He was a training manager with OSK Investment Bank.

Thomas, a certified EQ and Process Communication Model® trainer with 6 Seconds Network and Taibi Kahler Associates, USA respectively, has an MBA in TQM. He is trained in Facial Action Coding System and in Motivational Interviewing. Thomas is awarded by the Institute of Adult Learning, Singapore, the Advanced Certificate in Training and Assessment (ACTA).

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2019-05-14-нд, 9:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2019-05-15-нд, 17:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2019-04-12-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 4
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2019-04-28-нд, 18:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр 800,000₮
Байршил
Банк Санхүүгийн Академи
СБД, 1-р хороо, Ulaanbaatar, Mongolia
Банк Санхүүгийн Академи
Сургалтын ангилалууд ОЛОН УЛСЫН СУРГАЛТ
800,000 21
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил