Executive series: IT Audit - HoT, Luxembourg

EXECUTIVE SERIES АНГЛИ ХЭЛ ДЭЭР ЯВАГДАНА.

Executive series agenda web

Бүртгүүлэх хэсэг

Сургалт эхлэх огноо 2018-11-12-нд, 16:00 цаг
Сургалт дуусах огноо 2018-11-12-нд, 19:00 цаг
Бүртгэл эхлэх огноо 2018-10-22-нд, 9:00 цаг
Анги бүрдэлт 25
Бүртгүүлсэн 12
Бүртгэл дуусах эцсийн хугацаа 2018-11-12-нд, 16:00 цаг
Нэг оролцогчийн төлбөр Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой.
Байршил
Голомт Капитал
Chinggis Avenue-24 1st khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar, Mongolia
Голомт Капитал
Сургалтын ангилалууд CЕМИНАР

Группын төлбөр

Оролцогчдын тоо Төлбөр/Оролцогч(₮)
1 300'000
2 150'000
3 100'000
300'000 13
Бүртгэл хаагдсан

Сургалт зохион байгуулагдах газрын байршил