Сургалтын архив

Сургалт Сургалт эхлэх огноо Нэг оролцогчийн төлбөр Анги бүрдэлт Бүртгүүлсэн
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Зээлийн ур чадвар сургалтын элсэлтийн шалгалт 2018-11-15-нд, 0:00 цаг 69'000₮ 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-11-13-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 18
Information technology audit - HoT, Luxembourg 2018-11-13-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 15
Executive series: IT Audit - HoT, Luxembourg 2018-11-12-нд, 16:00 цаг Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой. 25 12
Банкирыг бэлтгэх түргэвчилсэн сургалт 2018-11-12-нд, 9:00 цаг 3'005'000₮ 20 2
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Борлуулалтын ур чадвар 2018-11-10-нд, 0:00 цаг 1'015'000₮ 15 5
COBIT5: Implementation - Empasoft Academy 2018-11-08-нд, 9:30 цаг 2'300'000₮ 15 0
Data analysis-1: Empasoft Academy 2018-11-05-нд, 18:30 цаг 800'000₮ 15 1
COBIT5: Foundation - Empasoft Academy 2018-11-05-нд, 9:30 цаг 2'300'000₮ 15 2
Ёс зүйт хакерын сургалт - Empasoft Academy 2018-10-29-нд, 9:30 цаг 3'300'000₮ 15 0
Банкны шинэ ажилтны сургалт: Ерөнхий ур чадвар 2018-10-29-нд, 0:00 цаг 257'800₮ 15 3
Худалдааны санхүүжилт: Ахисан түвшний сургалт - ICC, Czech 2018-10-24-нд, 9:00 цаг 850'000₮ 25 13
Худалдааны санхүүжилт: Танилцуулах сургалт - ICC, Czech 2018-10-23-нд, 9:00 цаг 200'000₮ 40 10
Танилцуулга сургалт: Харилцагчийн үйлчилгээ - ANZi, Australia 2018-10-19-нд, 17:30 цаг 25'000₮ 25 14
Танилцуулга сургалт: Зөрчилдөөнийг удирдах болон хэлцэл хийх урлаг - ANZi, Australia 2018-10-19-нд, 17:30 цаг 25'000₮ 25 1
Салбарын удирдлага - ANZI, Australia 2018-10-17-нд, 9:00 цаг 750'000₮ 25 18
Байгууллагын харилцагчийг удирдахуй - ANZI, Australia 2018-10-15-нд, 9:00 цаг 680'000₮ 25 2
БАНК САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АНХДУГААР ЗӨВЛӨГӨӨН 2018-10-12-нд, 14:00 цаг 100'000₮ 203 203
Talent management - HoT, Luxembourg 2018-10-09-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 21
Executive series: Talent management - HoT, Luxembourg 2018-10-08-нд, 16:00 цаг Нийт 300,000 төг төлж, 3 хүртэлх удирдах ажилтан хамрагдах боломжтой. 25 23
Танилцуулга сургалт: Салбарын удирдлага - ANZi, Australia 2018-09-21-нд, 17:30 цаг 25'000₮ 25 0
Financial Analytical Skills - Critical review of financial data - ANZI, Australia 2018-09-19-нд, 8:30 цаг 750'000₮ 25 22
Танилцуулга сургалт: Байгууллагын харилцагчийг удирдахуй - ANZi, Australia 2018-09-18-нд, 17:30 цаг 25'000₮ 25 2
Business And Small And Medium Size Enterprise (SME) Lending - ANZI, Australia 2018-09-17-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 26 26
Репо хэлцлийн сургалт - FrontClear, Netherland 2018-09-13-нд, 9:00 цаг Сургалт төлбөргүй, оролцооны хураамж 50,000₮ 40 38
Executive series "Repo" - FrontClear, Netherland 2018-09-12-нд, 13:00 цаг 50'000₮ 25 8
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-09-06-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 25 24
Банкны шинэ ажилтны сургалт 2018-09-05-нд, 0:00 цаг Түвшин бүрт өөр төлбөртэй тул бүртгэл хийх үедээ харах боломжтой. 11
Комплаенс ба Ёс зүй 2018-09-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 50 4
Комплаенс ба Ёс зүй 2018-08-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 50 2
eLearning Credit Life Cycle (webinar + simulation)- PortfolioQuest, USA 2018-07-01-нд, 9:00 цаг 350'000₮ 25 0
eLearning Certified Retail Banking (3) - RBA, UK 2018-07-01-нд, 0:00 цаг CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2018-07-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-07-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-07-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
Investment Opportunity: v-Conference - KBI, Korea 2018-06-26-нд, 14:00 цаг 90'000₮ 40 32
Танилцуулга сургалт: SME Lending & Financial Analytical Skills - ANZi, Australia 2018-06-16-нд, 13:00 цаг Төлбөргүй 40 32
Loan Monitoring skills for Bank Executives - ANZI, Australia 2018-06-14-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 25 19
Managing Problem Loans - Corporate Financing for Growth for Effective Organisational Management - ANZI, Australia 2018-06-11-нд, 8:30 цаг 750'000₮ 25 20
Сургагч багшийн сургалт: Дунд шат 2018-06-10-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 15 15
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-06-07-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 22 20
Олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь 2018-06-04-нд, 15:00 цаг Үнэ төлбөргүй. 50 19
Шинэ үеийн банкир - Хандлага төлөвшүүлэх сургалт 2018-06-04-нд, 9:00 цаг 240'000₮ 20 3
Мэдлэг хуваалцах семинар: Shaping the Future of Your Bank 2018-05-30-нд, 8:00 цаг 10'000₮ 40 30
ISACA CISA - Empasoft 2018-05-29-нд, 9:00 цаг 2,500,000₮, үүнд ISACA гишүүнчлэлийн хураамж, шалгалтын төлбөр багтаагүй. 10 0
Executive series: Cyber security - HoT, Luxembourg 2018-05-24-нд, 16:00 цаг 300'000₮ 30 9
Complementary Discussion: Cyber security - HoT, Luxembourg 2018-05-23-нд, 17:00 цаг 30'000₮ 50 26
Cyber and Information Security Management - HoT, Luxembourg 2018-05-21-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 11
Мэдлэг хуваалцах семинар: FINTALENT DEVELOPMENT in the Digital Era 2018-05-18-нд, 8:00 цаг Банк бүр улирлын төлбөр төлсөн байна. 50 39
COBIT5: Foundation - Empasoft 2018-05-14-нд, 9:00 цаг 2'300'000₮ 10 1
Executive series: Private Banking - HoT, Luxembourg 2018-05-12-нд, 10:00 цаг 300'000₮ 30 13
COBIT5: Implementation - Empasoft 2018-05-09-нд, 9:00 цаг 2'300'000₮ 10 0
Certified Private Banker - HoT, Luxembourg 2018-05-07-нд, 9:00 цаг 1'200'000₮ 15 13
Бүс нутгийн сургалт - Өмнөговь 2018-05-05-нд, 9:00 цаг Амталгаа - 39000, Мэргэжлийн сургалт - 432000 50 0
eLearning Certified Retail Banking (3) - RBA, UK 2018-05-01-нд, 0:00 цаг CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 1
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-05-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 3
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-05-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 0
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, Ireland 2018-05-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 0
Ур чадварын AMELIA тест 2018-04-25-нд, 14:00 цаг 50000₮ 2 0
Professional series 2018-04-25-нд, 8:00 цаг Үнэ төлбөргүй 50 50
Танилцуулга сургалт: Managing Problem Loans - ANZi, Australia 2018-04-18-нд, 13:00 цаг Төлбөргүй 40 17
Operational Risk Evaluation - For effective organisational management - ANZI, Australia 2018-04-16-нд, 8:30 цаг 680'000₮ 25 24
Бүс нутгийн сургалт - Баянхонгор 2018-04-14-нд, 9:00 цаг Амталгаа - 39000, Мэргэжлийн сургалт - 432000 50 0
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-04-12-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 20 19
Комплаенс ба Ёс зүй 2018-04-02-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 50 0
Ур чадварын AMELIA тест 2018-03-23-нд, 14:00 цаг 55800₮ 2 1
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2018-03-21-нд, 8:30 цаг $36 10 1
Сургагч багшийн сургалт 2018-03-05-нд, 8:00 цаг 689'000₮ 15 15
Certified Retail Banking eLearning (3) - RBA, UK 2018-03-01-нд, 0:00 цаг CRB I - $799, CRB II - $1049, CRB III - $1249 100 3
eLearning programme (39) - Intuition, UK 2018-03-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 1
eLearning programme (9) - ANZI, Australia 2018-03-01-нд, 0:00 цаг Үндсэн гишүүд - 120$; Бусад - 135$ 100 5
eLearning Trade Finance (4) - eBSI, GB 2018-03-01-нд, 0:00 цаг Сургалт бүрийн үнийг дэлгэрэнгүй мэдээллээс авна уу. 100 3
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2018-02-01-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 20 17
TOEIC шалгалтын бүртгэл 2018-02-01-нд, 8:30 цаг 36$ 21 0
Комплаенс ба Ёс зүй 18/02 2018-02-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 40 0
Бүс нутгийн сургалт - Дорноговь 2018-01-20-нд, 9:00 цаг Амталгаа - 39000, Мэргэжлийн сургалт - 432000 50 1
Professional series - RBA 2018-01-16-нд, 8:00 цаг 0₮ 50 50
Комплаенс ба Ёс зүй 18/01 2018-01-02-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 40 1
Ур чадварын тест [I-II] 2018-01-01-нд, 14:00 цаг 55800₮ 10 1
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-12-06-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 30 21
Trade Finance eLearning [Basic level] - eBSI, Ireland 2017-12-01-нд, 0:00 цаг 368'750₮ 50 3
Комплаенс ба Ёс зүй 17/12 2017-12-01-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 40 35
Комплаенс удирдах ажилтнаас эхэлнэ 2017-12-01-нд, 0:00 цаг 35'000₮ 40 0
Complementary Discussion - Operational Risk Management - HoT, Luxembourg 2017-11-29-нд, 16:30 цаг 30'000₮ 40 30
Measuring and Managing Operational Risk in Banking - HoT, Luxembourg 2017-11-27-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 29 29
Шинэ үеийн банкир - Орон тооны бус ажилтан 2017-11-27-нд, 0:00 цаг 0₮ 25 11
Certificate in Capital Market eLearning - ANZI, Australia 2017-11-13-нд, 0:00 цаг 175'000₮ 50 49
Комплаенс ба Ёс зүй 2017-11-06-нд, 0:00 цаг 27'800₮ 40 34
TOEIC шалгалтын бүртгэл [XI сар] 2017-11-01-нд, 8:30 цаг 36$ 10 3
Complementary discussion - AML & CTF 2017-10-27-нд, 14:00 цаг Төлбөргүй 45 44
Fintech - House of Training, Luxembourg 2017-10-25-нд, 9:00 цаг 300'000₮ 20 19
Prevention of Money Laundering & Counter-Terrorist Financing 2017-10-23-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 20 17
Компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалт 2017-10-11-нд, 14:00 цаг 300'000₮ 15 14
Complementary Discussion - Mechanics of Derivatives 2017-10-06-нд, 17:00 цаг Төлбөргүй 50 50
Mechanics of Derivatives 2017-10-03-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 26 26
Худалдааны санхүүжилт 2017-10-02-нд, 9:00 цаг 900'000₮ 15 13
BBA: Branch simulation 2017-09-25-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 25 19
Project finance for businesses 2017-09-14-нд, 14:00 цаг 80'000₮ 35 18
Project Finance 2017-09-11-нд, 9:00 цаг 1'000'000₮ 29 29
Professional series [2017/09/08] 2017-09-08-нд, 8:00 цаг 0₮ 50 50